Zpráva

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020

Rada kraje na své schůzi dne 24. 11. 2019 usnesením č. 75/6799 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 29. 12. 2019 do 8. 1. 2020 do 16:00 hod.

Kontakt

  • Bc. Jana Bartošková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
    tel.: 595 622 327
    e-mail: jana.bartoskova@msk.cz

Dotazy ve věcech technických

  • Kontaktní místo podpory, tel.: 595 622 600, e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Seznam příloh

frame-scrollup