Zpráva

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018

Rada kraje svým usnesením č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018 schválila vyhlášení dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 16. 7. 2018 do 27. 7. 2018 včetně.

Kontakt

Ing. Adam Škáva
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 461
e-mail: adam.skava@msk.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018

Seznam příloh

frame-scrollup