Zpráva

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019

Rada kraje svým usnesením č. 60/5390 ze dne 9. 4. 2019 schválila vyhlášení dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 13. 5. do 17. 5. 2019 do 11:59:59 hod.

Kontakt

Ing. Adam Škáva
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 461
e-mail: adam.skava@msk.cz

Kontakt v případě konzultace projektového záměru

V rámci DT 1 - Start-up Voucher

Irena Hluchníková
Moravskoslezské inovační centrum
tel.: 608 676 044
e-mail: irena.hluchnikova@ms-ic.cz

V rámci DT 2 - TechArt Voucher

Lenka Ďurková
Moravskoslezské inovační centrum
tel.: 720 028 734
e-mail: lenka.durkova@ms-ic.cz

V rámci DT 3 - InnoBooster Voucher

Kristýna Mánková
Moravskoslezské inovační centrum
tel.: 776 273 048
e-mail: kristyna.mankova@ms-ic.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019

Seznam příloh

pro DT 1

Pro žadatele v DT 1 jsou v rámci Programu relevantní přílohy č. 1, 4, 5a, 5b, 9 a 12 (viz odkaz).

pro DT 2

Pro žadatele v DT 2 jsou v rámci Programu relevantní přílohy č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12 (viz odkaz).

pro DT 3

Pro žadatele v DT 2 jsou v rámci Programu relevantní přílohy č. 3, 4, 7, 8, 11 a 12 (viz odkaz).

frame-scrollup