Zpráva

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020

Z důvodu prokazatelné nefunkčnosti elektronického portálu pro podávání žádostí prodlužuje administrátor programu v souladu s čl. XI odst. 3 podmínek Programu lhůtu pro podávání žádostí. Náhradní termín pro podávání žádostí se stanovuje od 16. 1. 2020 09:00:00 hod. do pátku 17. 1. 2020 10:59:59 hod. Tato lhůta se vztahuje na podání žádosti prostřednictvím elektronického portálu. Následné podání podepsané žádosti je možné do 17. 1. 2020 (dle postupu uvedeném v čl. IX odst. 2).

Upozorňujeme žadatele, kteří mají rozpracovaný formulář, aby tento formulář smazali a založili si nový. V opačném případě se žadatel vystavuje riziku, že žádost nepůjde odeslat.

Rada kraje svým usnesením č. 75/6800 ze dne 25. 11. 2019 schválila vyhlášení dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Zasílání žádostí je možné prostřednictvím e-podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 1. 2020 do 10. 1. 2020 11:59:59 hod.

Kontakt

Ing. Adam Škáva
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 461
e-mail: adam.skava@msk.cz

Kontakt v případě konzultace projektového záměru

V rámci DT 1 - StartUp voucher a DT 2 - Voucher pro začínající firmy

Irena Hluchníková
Moravskoslezské inovační centrum
tel.: 608 676 044
e-mail: irena.hluchnikova@ms-ic.cz

V rámci DT 3 - TechArt voucher

Lenka Ďurková
Moravskoslezské inovační centrum
tel.: 720 028 734
e-mail: lenka.durkova@ms-ic.cz

V rámci DT 4 - InnoBooster voucher

Kristýna Mánková
Moravskoslezské inovační centrum
tel.: 776 273 048
e-mail: kristyna.mankova@ms-ic.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020

Seznam příloh

Pro žadatele:

  1. v DT 1 jsou v rámci Programu relevantní přílohy č. 1a/1b, 2, 6, 7, 8 a 9.
  2. v DT 2 jsou v rámci Programu relevantní přílohy č. 1a/1b, 3, 6, 7, 8 a 9.
  3. v DT 3 jsou v rámci Programu relevantní přílohy č. 1a/1b, 4, 6, 7, 8 a 9.
  4. v DT 4 jsou v rámci Programu relevantní přílohy č. 1a/1b, 5, 6, 7, 8 a 9.
frame-scrollup