Zpráva

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

Rada kraje na své schůzi dne 26. 1. 2016 usnesením č. 89/7048 schválila podmínky dotačního programu Podpora TIC v Moravskoslezském kraji pro rok 2016.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 29. 2. do 4. 3. 2016 včetně.

Kontakt: Mgr. Andrea Pánková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 528, e-mail: andrea.pankova@msk.cz

Podmínky dotačního programu

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

Přílohy

frame-scrollup