Zpráva

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018

Rada kraje na své schůzi dne 12. 3. 2018 usnesením č. 33/2980 schválila podmínky dotačního program „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 16. 4. 2018 do 23. 4. 2018 včetně.

Kontakt

Bc. Beata Okenica Maierová
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 528
e-mail: beata.okenicamaierova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního Programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018"

Seznam příloh

frame-scrollup