Zpráva

Program Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji

Rada kraje na své schůzi dne 5. 4. 2016 usnesením č. 95/7490 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2016.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 9. 5. 2016 do 15. 5. 2016. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.

Kontakt

Ing. Ema Havelková, MBA, tel. 595 622 314
e-mail: ema.havelkova@msk.cz

Zásady

Podmínky dotačního programu Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji

Přílohy

frame-scrollup