Zpráva

Podpora včelařských kroužků mládeže v okrese Frýdek-Místek v roce 2016 - závěrečné vyúčtování

Informace poskytla: 9. 5. 2017, Ing. Lenka Peichlová, odbor životního prostředí a zemědělství
Zveřejněno dne: 16. 5. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje nahlédnutí do závěrečného vyhodnocení a všech účetních dokladů vztahujících se k projektu Podpora včelařských kroužků mládeže v okrese Frýdek-Místek v roce 2016 a smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 03285/2016/D1 ze dne 26. 7. 2016.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 58372/2017 ze dne 9. 5. 2017 sděleno, že požadované materiály jsou k dispozici a je možné do nich nahlédnout v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 5. patro, kancelář č. A511, v úředních hodinách (Po a St 8.00 - 17.00, Út a Čt 8.0 - 14.30; Pá 8.00 - 13.00), nejlépe na základě předchozí domluvy. V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím je však nezbytné, aby tak učinil nejpozději do 18. 5. 2017, tedy do 15 dnů ode dne přijetí jeho žádosti krajským úřadem.

frame-scrollup