Zpráva

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019

Rada kraje svým usnesením č. 60/5386 ze dne 9. 4. 2019 schválila vyhlášení dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 13. 5. do 17. 5. 2019 do 11:59:59 hod.

Kontakt

Ing. Adam Škáva
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 461
e-mail: adam.skava@msk.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019

Seznam příloh

frame-scrollup