Zpráva

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020

Rada kraje svým usnesením č. 78/7063 ze dne 13. 1. 2020 schválila vyhlášení dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Zasílání žádostí je možné prostřednictvím e-podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 17. 2. do 21. 2. 2020 do 11:59:59 hod.

Kontakt

  • Ing. Adam Škáva
    odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
    tel.: 595 622 461
    e-mail: adam.skava@msk.cz

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020

Seznam příloh

frame-scrollup