Zpráva

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017

Rada kraje na své schůzi dne 28. 2. 2017 usnesením č. 8/613 schválila podmínky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 3. 4. 2016 do 7. 4. 2017 včetně.

Kontakt

Bc. Ivana Odstrčilíková
tel.: 595 622 441
e-mail: ivana.odstrcilikova@msk.cz

Odborné dotazy týkající se projektu:

Ing. Ondřej Schenk
tel.: 595 622 250
e-mail: ondrej.schenk@msk.cz

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Ing. Hana Jadviščoková
tel.: 595 622 458
e-mail: hana.jadviscokova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017

Seznam příloh

frame-scrollup