Zpráva

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2018

Rada kraje na své schůzi dne 24. 10. 2017 usnesením č. 23/2074 schválila podmínky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2018.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz/

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 27. 11. 2017 - 1. 12. 2017 včetně.

Kontakt:

Dotazy týkající se elektronického podání:

Odborné dotazy týkající se projektu:

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Podmínky:

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2018

Přílohy:

frame-scrollup