Zpráva

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019

Rada kraje na své schůzi dne 27. 11. 2018 usnesením č. 51/4642 schválila podmínky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Zasílání žádostí je prostřednictvím elektronického formuláře.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 2. 1. 2019 do 8. 1. 2019 včetně.

Kontakt:

Bc. Ivana Odstrčilíková, tel.: 595 622 441, e-mail: ivana.odstrcilikova@msk.cz

Odborné dotazy týkající se projektu:

Ing. Ondřej Schenk, tel. 595 622 250, e-mail: ondrej.schenk@msk.cz

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Ing. Hana Jadviščoková, tel. 595 622 458, e-mail: hana.jadviscokova@msk.cz

Dotazy ve věcech technických:

Kontaktní místo podpory, tel.: 595 622 600, podpora@msk.cz

Podmínky:

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019

Přílohy:

frame-scrollup