Zpráva

Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018

Rada kraje na své schůzi dne 24. 4. 2018 usnesením č. 37/3247 schválila podmínky dotačního programu Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 28. 5. 2018 do 1. 6. 2018 včetně.

Kontakt:

Bc. Ivana Odstrčilíková, tel.: 595 622 441, e-mail: ivana.odstrcilikova@msk.cz

Odborné dotazy týkající se projektu:

Ing. Pavel Matoušek, tel. 595 622 161, e-mail: pavel.matousek@msk.cz
Ing. Ondřej Schenk, tel. 595 622 250, e-mail: ondrej.schenk@msk.cz

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Ing. Hana Jadviščoková, tel. 595 622 458, e-mail: hana.jadviscokova@msk.cz

Dotazy ve věcech technických:

Kontaktní místo podpory, tel. 595 622 600, e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky:

Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018

Přílohy:

frame-scrollup