Zpráva

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017

Rada kraje na své schůzi dne 12. 6. 2017 usnesením č. 15/1301 schválila podmínky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 17. 7. 2017 do 21. 7. 2017 včetně.

Kontakt:

Ing. Pavel Matoušek, tel. 595 622 161, e-mail: pavel.matousek@msk.cz

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Ing. Hana Jadviščoková, tel. 595 622 458, e-mail: hana.jadviscokova@msk.cz

Podmínky:

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017

Přílohy:

frame-scrollup