Zpráva

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019

– 2. výzva

Rada kraje na své schůzi dne 30. 4. 2019 usnesením č. 61/5503 schválila podmínky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 – 2. výzva.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Zasílání žádostí je prostřednictvím elektronického formuláře.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 10. 6. 2019 do 14. 6. 2019 do 15:00:00 hodin. Lhůta pro zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě je od 10. 6. 2019 do 14. 6. 2019.

Kontakt

Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
e-mail: ivana.odstrcilikova@msk.cz

Odborné dotazy týkající se projektu

Ing. Pavel Matoušek
tel. 595 622 161
e-mail: pavel.matousek@msk.cz

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů

Ing. Hana Jadviščoková
tel. 595 622 458
e-mail: hana.jadviscokova@msk.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 – 2. výzva

Přílohy

frame-scrollup