Zpráva

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019

Rada kraje na své schůzi dne 6. 11. 2018 usnesením č. 50/4439 schválila podmínky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu a elektronický systém na webovém rozhraní

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 10. 12. 2018 do 14. 12. 2018 včetně.

Kontakt:

  • Bc. Ivana Odstrčilíková, tel. 595 622 441, e-mail: ivana.odstrcilikova@msk.cz
  • Odborné dotazy týkající se projektu:
    Ing. Pavel Matoušek, tel. 595 622 161, e-mail: pavel.matousek@msk.cz
  • Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:
    Ing. Hana Jadviščoková, tel. 595 622 458, e-mail: hana.jadviscokova@msk.cz
  • Dotazy ve věcech technických:
    Kontaktní místo podpory, tel. 595 622 600, e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky:

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019

Přílohy:

frame-scrollup