Zpráva

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Rada kraje na své schůzi dne 21. 11. 2017 usnesením č. 25/2274 schválila následující podmínky dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí". Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 včetně.

Kontakt

Mgr. Petra Veličková, tel. 595 622 414, e-mail: petra.velickova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"

Přílohy

frame-scrollup