Zpráva

Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje

Rada kraje svým usnesením č. 61/5488. ze dne 30. 4. 2019 schválila vyhlášení dotačního programu " Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje ".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 31. 5. 2019 do 30. 10. 2020 do 12:00:00 hod.

Kontakt

Bc. Petr Zajac
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel. 595 622 725
e-mail: petr.zajac@msk.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje

Přílohy

frame-scrollup