Zpráva

Poskytnutí dat k dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji

Informace poskytla: 6. 6. 2018, Mgr. Jesika Schneiderková, odbor dopravy a chytrého regionu
Zveřejněno dne: 6. 6. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se silniční a železniční dopravní obslužnosti v působnosti Moravskoslezského kraje, a to:

  • Celkové náklady na dopravní obslužnost v jednotlivých letech v Moravskoslezském kraji (od roku 2009 do 2017)
  • Náklady na železniční dopravní obslužnost, včetně reálně uskutečněných km a přepravených osob za kalendářní rok v Moravskoslezském kraji (od roku 2009 do 2017)
  • Náklady na silniční dopravní obslužnost, včetně reálně uskutečněných km a přepravených osob za kalendářní rok v Moravskoslezském kraji (od roku 2009 do 2017)

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace v příloze přípisu č. j. MSK 80576/2018 ze dne 4. 6. 2018, která je uložena níže. Data se vztahují pouze k dopravní obslužnosti, která je zajišťována Moravskoslezským krajem. Počet přepravovaných osob je sledován v osobokilometrech. V údajích o železniční dopravě jsou zahrnuty také údaje za drážní dopravu (tramvajovou dopravu), která je vedena mimo území města Ostravy a Moravskoslezský kraj na tuto přispívá.

frame-scrollup