Zpráva

Poskytnutí informace týkající se námitky k č. j. SMO/203070/18/LPO/Dav ze dne 23. 4. 2018

Informace poskytl: 28. 5. 2018, Mgr. Michal Swider, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 4. 6. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace, zda (a kdy) mu bylo prostřednictvím Magistrátu města Ostravy postoupeno jeho podání nazvané „námitky k č. j. SMO/203070/18/LPO/Dav ze 23. 4. 2018“ a datované dnem 26. 4. 2018.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 76554/2018 ze dne 28. 5. 2018 sděleno, že magistrát toto podání postoupil krajskému úřadu prostřednictvím přípisu č. j. SMO/210953/18/LPO/Dav datovaného dnem 2. 5. 2018 (krajský úřad podání obdržel dne 4. 5. 2018). Krajský úřad se obdrženým podáním zabýval a následně vydal rozhodnutí č. j. MSK 68862/2018 datované dnem 21. 5. 2018, ve kterém potvrdil výši úhrady požadovanou statutárním městem Ostrava za poskytnutí informací. Toto rozhodnutí převzal žadatel dle doručenky osobně dne 22. 5. 2018.

frame-scrollup