Zpráva

Poskytnutí informací ohledně stanic technické kontroly

Informace poskytl: 10. 7. 2017, Ing. Jan Zezulák, odbor dopravy a chytrého regionu
Zveřejněno dne: 12. 7. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje níže uvedené informace:

 1. Kdo si požádal u KÚ MSK od 1. 1. 2017 o vydání oprávnění k provozování STK?
 2. Komu a kdy KÚ MSK zamítnul žádost o vydání oprávnění k provozování STK od 1. 1. 2017?
 3. Kterým žádostem a kdy KÚ MSK vyhověl o vydání oprávnění k provozování STK od 1. 1. 2017?
 4. Komu a v kolika žádostech k provozování STK bylo nepravomocně rozhodnuto KÚ MSK od 1. 1. 2017?
 5. V kolika případech je KÚ MSK v prodlení s vydáním rozhodnutí o vydání oprávnění k provozování STK?
 6. Proč nebylo do dnešního dne rozhodnuto o jeho žádosti k provozování STK ze dne 4. 11. 2008?

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 82628/2017 ze dne 10. 7. 2017 sděleno:
ad 1)

 • MPS Kontrol s. r. o., se sídlem 17. listopadu 2269, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 26857031
 • HOLUB zámečnictví s. r. o., se sídlem Večerkova 101/10, 717 00 Ostrava – Bartovice, IČ: 277 91 815
 • STK CZ s. r. o., se sídlem nám. Padlých 20, 164 00 Praha, IČ: 248 28 866
 • STK Roman Kučera s. r. o., se sídlem Sadová 2647/18, 702 00 Moravská Ostrava
 • Fyzická osoba
 • STK Roman Kučera s. r. o., se sídlem Sadová 2647/18, 702 00 Moravská Ostrava
 • Tylinger s. r. o., se sídlem Citická 2069, 356 01 Sokolov, IČ: 252 20 584

ad 2)

 • MPS Kontrol s. r. o., se sídlem 17. listopadu 2269, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 26857031
  zamítnuto dne 23. 2. 2017
 • HOLUB zámečnictví s. r. o., se sídlem Večerkova 101/10, 717 00 Ostrava – Bartovice, IČ: 277 91 815
  zamítnuto dne 21. 2. 2017
 • STK CZ s. r. o., se sídlem nám. Padlých 20, 164 00 Praha, IČ: 248 28 866
  zamítnuto dne 1. 3. 2017
 • STK Roman Kučera s. r. o., se sídlem Sadová 2647/18, 702 00 Moravská Ostrava
  zamítnuto dne 8. 3. 2017
 • Fyzická osoba
  zamítnuto dne 22. 3. 2017
 • STK Roman Kučera s. r. o., se sídlem Sadová 2647/18, 702 00 Moravská Ostrava
  zamítnuto dne 22. 3. 2017
 • Tylinger s. r. o., se sídlem Citická 2069, 356 01 Sokolov, IČ: 252 20 584
  zamítnuto dne 20. 4. 2017

ad 3) Dne 19. 6. 2016 byla na stránkách krajského úřadu zveřejněna informace – kopie všech rozhodnutí vydaných krajským úřadem, týkajících se oprávnění k provozování STK.
ad 4) Jedná se o žádost osoby žádající informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
ad 5) V jednom případě.
ad 6) Spisový materiál od soudu obdržel krajský úřad dne 19. 5. 2017.
V případě otázky č. 1 a otázky č. 2, krajský úřad žádost odmítnul v části, ve které se žádá o údaje fyzických osob, o čemž bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

frame-scrollup