Zpráva

Poskytnutí informací týkajících se adopcí v kraji

Informace poskytla: 27. 6. 2018, Mgr. Nikola Jeřábková, odbor sociálních věcí
Zveřejněno dne: 10. 7. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje tyto informace:
„Jaká je ve Vašem kraji průměrná čekací doba na adopci? Kolik žádostí o adopci samožadatelem v registrovaném partnerství Váš krajský úřad/magistrát ke dnešnímu dni přijal? Kolika žádostem o adopci samožadatelem v registrovaném partnerství Váš krajský úřad/magistrát ke dnešnímu dni již vyhověl? Může Váš krajský úřad/magistrát potvrdit či vyvrátit domněnku, že v oblasti adopcí je v České republice preference osvojení jednoho dítěte, co nejmladšího, majoritního etnika, bez závažných zdravotních komplikací?“.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 92674/2018 ze dne 25. 6. 2018, který je uložen níže.

frame-scrollup