Zpráva

Poskytnutí Jednacího řádu Rady MSK a kopií žádostí o dotace vč. příloh, dotačních smluv a vyúčtování dotací vč. příloh vybraných subjektů

Informace poskytli: 13. 4. 2017, Mgr. Miroslav Trykar, Ing. Barbora Strakošová, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 26. 4. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zaslání Jednacího řádu Rady MSK, zaslání kopií žádostí (včetně příloh), smluv a vyúčtování všech dotací (včetně příloh) od roku 2013 do roku 2016, které obdržely oddíly Školní sportovní klub BESKYDY, o. s., IČ 22733582, HC Frýdek-Místek IČ 66740002, Karate Havířov IČ 22716408, za rok 2017 pouze žádosti (včetně příloh).

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 38953/2017 ze dne 13. 4. 2017. Z důvodu provedení anonymizace chráněných údajů bylo v rozsahu anonymizovaných údajů vydáno rozhodnutí o zamítnutí části žádosti. Vzhledem ke značnému objemu skenovaných dat jsou tyto k nahlédnutí na odboru školství, mládeže a sportu u Ing. Strakošové.

frame-scrollup