Zpráva

Poskytnutí přílohy dopisu Kateřiny Valachové, bývalé ministryně školství, mládeže a sportu, ze dne 17. 3. 2016

Informace poskytl: 1. 12. 2017, Mgr. Miroslav Trykar, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 21. 12. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje přílohu dopisu ze dne 17. 3. 2016, který byl kraji zaslán Kateřinou Valachovou, bývalou ministryní školství, mládeže a sportu.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 157211/2017 ze dne 1. 12. 2017, který je uložen níže v příloze.

frame-scrollup