Zpráva

Poskytnutí rozhodnutí o uložených pokutách – regulace reklamy na kosmetické přípravky

Informace poskytla: 27. 9. 2018, Ing. Hana Juchová, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 1. 10. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí rozhodnutí ve věci regulace reklamy na kosmetické přípravky (rozhodnutí o uložených pokutách) dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), a to za období od 1. 1. 2012 do 1. 6. 2016.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem čj. MSK 134377/2018, ze dne 27. 9. 2018, sděleno, že v období od 1. 1. 2012 do 1. 6. 2016 krajský živnostenský úřad nevydal žádné rozhodnutí o pokutě, které by se týkalo regulace reklamy na kosmetický přípravek.

frame-scrollup