Zpráva

Poskytnutí rozhodnutí o uložených pokutách – regulace reklamy na zdravotnické prostředky a doplňky stravy

Informace poskytla: 18. 10. 2018, Ing. Hana Juchová, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 22. 10. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky a doplňky stravy (rozhodnutí o uložených pokutách) dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a to za období od 1. 6. 2016 do 10. 10. 2018.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 141869/2018, ze dne 18. 10. 2018, sděleno, že v období od 1. 6. 2016 do 10. 10. 2018 krajský živnostenský úřad vydal dvě rozhodnutí o pokutě, která se týkala regulace reklamy na zdravotnický prostředek a doplněk stravy. Anonymizované verze těchto rozhodnutí byly žadateli zaslány jako přílohy výše uvedeného přípisu a jsou k nahlédnutí na odboru vnitra a krajský živnostenský úřad.

frame-scrollup