Zpráva

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše dotace (v Kč)  Schválená výše dotace Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávacíplatbě za jeho výkon
Celkem
Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
1 Agentura SLUNCE, o.p.s. 26851598 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory Zlaté Slunce 1441727 domovy pro seniory 25 560 000 3 340 000 3 340 000 368 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03566/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
2 Akademický ústav Karviná, z. ú. 62331485 ústav Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže 7799721 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 992 000 1 795 140 679 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02822/2015/SOC ze dne 21. 10. 2015
3 AlFi, z.s. 02801426 spolek Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS 6431660 raná péče 540 000 354 280 256 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03253/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
4 Althaia o.p.s. 22892150 obecně prospěšná společnost Odborné sociální poradenství 3324815 odborné sociální poradenství 1 874 000 484 400 309 000 34 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02982/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
5 Althaia o.p.s. 22892150 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení - Klub Osa, Nízkoprahové zařízení - Klub Hlinka 5799165 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 672 000 1 051 840 893 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02982/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
6 Althaia o.p.s. 22892150 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 8842992 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 701 000 821 520 747 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02982/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
7 ANIMA VIVA o. s. 26591014 spolek Centrum ANIMA Opava 5587445 sociální rehabilitace 4 853 000 1 475 264 1 397 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu".  Pro kapacitu s nezasmluvněnou udržitelností. číslo smlouvy 03270/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015
78 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". Pro kapacitu se zasmluvněnou udržitelností.
8 ANIMA VIVA o. s. 26591014 spolek Sociální poradna ANIMA VIVA o.s. 8840509 odborné sociální poradenství 1 531 000 638 000 400 000 44 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03270/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015
9 ARKA CZ, o.s. 26673045 spolek Terénní programy ARKA 1109069 terénní programy 942 000 466 000 193 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03286/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
10 ARKA CZ, o.s. 26673045 spolek Adiktologická poradna ARKA 3561786 odborné sociální poradenství 971 000 424 000 243 000 27 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03286/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
11 ARKA CZ, o.s. 26673045 spolek Následná péče ARKA 8243517 služby následné péče 277 000 216 000 171 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03286/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
12 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi Havířov, azylový dům 1100631 azylové domy 8 880 000 5 914 000 1 517 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
13 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro muže Havířov 1201512 azylové domy 6 786 000 4 070 000 1 106 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
14 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro muže Samaritán Opava 1268368 azylové domy 5 742 000 2 971 000 942 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
15 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro muže Ostrava 1411560 azylové domy 9 176 000 3 750 000 3 430 000 378 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
16 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro ženy Opava 1457315 noclehárny 1 256 000 602 000 543 000 60 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
17 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havířov 1461792 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 891 000 960 000 565 000 63 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Samaritán Opava 1746734 terénní programy 694 000 353 000 279 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
19 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Frýdek - Místek 1946534 domovy se zvláštním režimem 11 264 000 3 600 000 2 650 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
20 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociální rehabilitace Samaritán Opava 1989131 sociální rehabilitace 869 000 462 000 159 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Samaritán Opava 2004679 nízkoprahová denní centra 1 736 000 752 000 351 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro muže Samaritán Opava 2053217 noclehárny 2 448 000 1 231 000 1 141 000 126 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
23 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava - Kunčičky 2347976 domovy se zvláštním režimem 20 753 000 10 000 000 9 772 000 1 075 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku VI. číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
24 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava 3553396 terénní programy 6 012 000 3 180 000 1 541 000 170 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
25 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro muže Ostrava 3573576 noclehárny 3 268 000 2 403 597 2 135 000 235 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
26 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Ostrava 3588365 nízkoprahová denní centra 3 146 000 1 892 000 594 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
27 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Krnov 3724158 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 867 000 1 523 000 1 049 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu".  číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
28 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Havířov 3730898 terénní programy 1 253 000 1 050 000 504 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
29 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Krnov 3888548 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 426 000 1 100 000 698 000 77 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
30 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Vyhlídka pro ženy Havířov 4023688 služby následné péče 2 184 000 1 394 000 611 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
31 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Krnov 4411471 nízkoprahová denní centra 930 000 560 000 195 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
32 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro muže Havířov 4502063 noclehárny 2 440 000 1 362 000 1 058 000 117 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
33 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava, azylový dům 4683797 azylové domy 9 176 000 4 518 000 4 458 000 491 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
34 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům Krnov 4714749 azylové domy 11 100 000 6 000 000 5 798 000 638 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
35 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Havířov - Město 4783910 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 434 000 717 000 590 000 65 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
36 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro ženy Ostrava 4862422 noclehárny 1 610 000 750 000 317 000 35 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
37 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Havířov 4978534 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 456 000 946 000 577 000 64 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
38 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pod svahem Havířov 5069181 služby následné péče 4 186 000 3 464 000 3 177 000 350 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
39 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Bohumín 5566615 terénní programy 1 619 000 1 064 000 651 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
40 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Krnov 5913318 terénní programy 1 908 000 1 110 000 700 000 77 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
41 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro dětí a mládež Ostrava - Přívoz 6317306 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 623 000 1 405 000 1 030 000 114 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu"a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku VI. číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
42 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna Krnov 6695046 noclehárny 2 383 000 1 155 000 785 000 87 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
43 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava 6924546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 610 000 1 136 000 950 000 105 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
44 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava - Zukalova 8990475 domovy se zvláštním režimem 10 208 000 2 951 000 2 951 000 325 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
45 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pro ženy a matky s dětmi Opava, azylový dům 9479139 azylové domy 8 288 000 3 794 000 1 327 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
46 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Havířov - Šumbark 9583580 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 699 000 460 000 377 000 42 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
47 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Havířov 9888745 terénní programy 480 000 256 000 193 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
48 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek Integrační centrum Stonožka 3285774 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 053 000 1 867 867 879 000 97 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02833/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
49 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek Integrační centrum Stonožka 9533187 sociálně terapeutické dílny 5 397 000 2 992 106 1 145 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02833/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
50 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 spolek Centrum denních služeb 2298502 centra denních služeb 1 185 000 773 000 537 000 60 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03088/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
51 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 spolek Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 9293287 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 129 000 632 000 256 000 29 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03088/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
52 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace v motivačním středisku 2759719 sociální rehabilitace 1 868 000 786 000 414 000 46 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 03091/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
53 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Bydlíme! 2016 6905831 chráněné bydlení 2 736 000 726 000 726 000 80 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. c). číslo smlouvy 03091/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
54 BESKYD DZR, o.p.s. 28618530 obecně prospěšná společnost BESKYD DZR, o.p.s. 7594614 domovy se zvláštním režimem 30 392 000 4 600 000 1 996 000 220 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03300/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
55 Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 spolek Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, z.s., Ostrava 5038493 intervenční centra 760 000 1 073 094 760 000 84 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03277/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
56 Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 spolek Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Ostrava 8258265 odborné sociální poradenství 877 000 396 021 133 000 15 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03277/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
57 Bílý nosorožec, o.p.s. 26863901 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5438350 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 753 000 1 609 000 1 358 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03307/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
58 Bílý nosorožec, o.p.s. 26863901 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty Frýdek-Místek 6999964 domy na půl cesty 1 467 000 1 089 000 314 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03307/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
59 Bohumínská městská nemocnice, a.s. 26834022 akciová společnost Bohumínská městská nemocnice, a.s. 8095815 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 520 000 2 042 032 1 121 000 124 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03063/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
60 Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 29390168 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna Polárka 3032399 sociálně terapeutické dílny 1 962 000 1 696 000 760 000 84 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02940/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
61 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín 3015065 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 340 000 1 076 000 784 000 87 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03145/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
62 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Bohumín 4442192 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 340 000 1 272 000 782 000 87 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03145/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
63 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost Streetwork v Třinci 7435832 terénní programy 962 000 659 000 224 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03145/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
64 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Třinec 8883344 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 340 000 1 359 000 365 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03145/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
65 CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice 4049883 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 511 000 894 140 617 000 68 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02884/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
66 CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice 4598329 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 291 000 398 576 388 000 43 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02884/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
67 CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Středisko pro rodiny s předškolními dětmi Vítkovice 4688048 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 287 000 427 550 411 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02884/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
68 CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Bydlení s doprovodným sociálním programem 8799032 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 261 000 1 726 050 1 718 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02884/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
69 CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Odborné sociální poradenství Vítkovice 8964874 odborné sociální poradenství 669 000 297 460 258 000 29 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02884/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
70 Centrum Anabell, z. s. 26606518 spolek Odborné sociální poradenství v KCA Ostrava 2175821 odborné sociální poradenství 1 057 000 468 200 186 000 21 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02971/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
71 Centrum nové naděje z.ú. 70632031 ústav Občanská poradna 7114272 odborné sociální poradenství 680 000 499 600 376 000 42 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02873/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
72 Centrum nové naděje z.ú. 70632031 ústav Centrum pro rodinu 7981227 odborné sociální poradenství 360 000 276 000 184 000 21 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02873/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
73 Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace pečovatelská služba 2512291 pečovatelská služba 25 363 000 2 092 000 1 857 000 205 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03064/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
74 Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace sociálně právní poradna 4132501 odborné sociální poradenství 1 917 000 434 000 391 000 44 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03064/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
75 Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace Centrum denních služeb Domovinka 9123287 centra denních služeb 3 460 000 450 000 283 000 32 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03064/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
76 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba OASA 3151466 osobní asistence 10 423 000 3 590 000 3 590 000 395 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
77 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba BRÁNA - integrační klub 4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 440 000 585 000 430 000 48 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
78 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba RODINNÝ PRŮVODCE 6458001 odborné sociální poradenství 1 219 000 426 000 355 000 40 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
79 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba RESPIT 9351981 odlehčovací služby 1 198 000 440 000 178 000 20 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
80 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s. 26640601 spolek Služba následné péče "Pavučina" 8717410 služby následné péče 1 221 000 970 368 659 000 73 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03053/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
81 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Nový Jičín 1387326 odborné sociální poradenství 603 000 334 000 318 000 35 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
82 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Občanská poradna Nový Jičín 2783752 odborné sociální poradenství 1 685 000 580 000 556 000 62 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
83 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Frýdecko-Místecko 2824305 osobní asistence 1 357 000 460 000 429 000 48 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
84 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdrav. postižením 2824350 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 614 000 90 000 90 000 10 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
85 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 3091926 odborné sociální poradenství 667 000 330 000 307 000 34 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
86 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Opava 3155855 odborné sociální poradenství 705 000 341 000 305 000 34 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
87 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek 4014933 odborné sociální poradenství 494 000 290 000 257 000 29 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
88 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Ostravsko 5106561 osobní asistence 6 831 000 1 140 000 886 000 98 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
89 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Opavsko 6458830 osobní asistence 5 996 000 1 150 000 1 150 000 127 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
90 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Bruntál 8268769 odborné sociální poradenství 591 000 340 000 298 000 33 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
91 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Novojičínsko 8796301 osobní asistence 5 537 000 1 430 000 1 430 000 158 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
92 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Bruntálsko 9697179 osobní asistence 1 622 000 400 000 400 000 44 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
93 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 02407451 obecně prospěšná společnost Tlumočnická služba 1926246 tlumočnické služby 2 269 000 1 640 000 698 000 77 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02981/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
94 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní stacionář Radost 2053358 denní stacionáře 5 266 000 840 000 732 000 81 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
95 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní staionář Paprsek 3554195 denní stacionáře 6 377 000 1 500 000 1 396 000 154 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
96 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Azylový dům pro matky 5496529 azylové domy 5 394 000 576 000 576 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
97 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Dům na půl cesty 5987670 domy na půl cesty 1 141 000 298 000 298 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
98 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Osobní asistence 8640141 osobní asistence 1 898 000 602 000 573 000 64 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
99 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Sociálně terapeutické dílny 1422993 sociálně terapeutické dílny 4 137 000 2 499 000 817 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
100 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Domov pro seniory 3327193 domovy pro seniory 24 708 000 7 800 000 6 285 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
101 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Osobní asistence 6222819 osobní asistence 649 000 200 000 129 000 15 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
102 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Pečovatelská služba 8228127 pečovatelská služba 7 908 000 850 000 778 000 86 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
103 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Denní stacionář 9153369 denní stacionáře 1 729 000 720 000 644 000 71 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
104 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 3926757 osobní asistence 1 635 000 362 000 310 000 35 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03308/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
105 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 6248581 domovy pro seniory 30 672 000 3 398 000 3 340 000 368 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03308/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
106 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 9622449 pečovatelská služba 5 005 000 428 000 330 000 37 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03308/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
107 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2009812 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 190 000 1 360 000 666 000 74 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
108 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 4550261 pečovatelská služba 2 370 000 440 000 331 000 37 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
109 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty 5068586 domy na půl cesty 3 260 000 2 580 000 918 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
110 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Domov pro matky s dětmi 6727529 azylové domy 3 828 000 1 983 000 1 393 000 154 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
111 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Azylový dům pro muže Palackého 6765886 azylové domy 3 654 000 1 577 000 1 280 000 141 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
112 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Rodinná poradna 7533402 odborné sociální poradenství 6 703 000 1 982 000 1 596 000 176 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
113 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Domov pro matky s dětmi 2700256 azylové domy 6 090 000 1 251 000 1 251 000 138 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03179/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
114 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Azylové zařízení 2989798 azylové domy 6 090 000 802 000 455 000 51 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03179/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
115 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6883993 pečovatelská služba 21 374 000 3 186 000 1 734 000 191 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03179/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
116 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Centrum denních služeb 7432877 centra denních služeb 975 000 109 000 109 000 12 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03179/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
117 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro seniory 1930786 domovy pro seniory 38 340 000 8 320 000 6 400 000 704 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03297/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
118 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Odlehčovací služby 5643707 odlehčovací služby 860 000 183 000 183 000 21 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03297/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
119 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Pečovatelská služba 9278400 pečovatelská služba 5 553 000 320 000 320 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03297/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
120 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením 9611642 domovy pro osoby se zdravotním postižením 16 290 000 3 817 000 2 793 000 308 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03297/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
121 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 církevní organizace Domov sv. Zdislavy 4812353 domovy pro seniory 9 372 000 1 518 000 1 320 000 146 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03289/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
122 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Martinovská 1487293 chráněné bydlení 2 069 000 891 000 538 000 60 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
123 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Hladnovská 3069053 domovy se zvláštním režimem 8 798 000 1 437 000 993 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
124 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Centrum pracovní činnosti 3759291 sociálně terapeutické dílny 5 930 000 2 486 000 1 380 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
125 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov na Liščině 3872819 domovy pro osoby se zdravotním postižením 34 839 000 5 097 000 3 257 000 359 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
126 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Podpora samostatného bydlení 5158830 podpora samostatného bydlení 1 412 000 400 000 327 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
127 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Třebovice 5599837 domovy pro osoby se zdravotním postižením 10 860 000 4 626 000 2 662 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
128 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Jandova 5809901 domovy pro osoby se zdravotním postižením 13 489 000 3 328 000 2 363 000 260 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
129 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Čtyřlístek 6234750 chráněné bydlení 6 118 000 2 925 000 2 407 000 265 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
130 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Barevný svět 8337261 domovy pro osoby se zdravotním postižením 53 624 000 12 500 000 12 500 000 1 375 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
131 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Třebovice 9580912 chráněné bydlení 2 175 000 862 000 395 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
132 Dětská rehabilitace 47811820 příspěvková organizace Dětská rehabilitace 4969710 denní stacionáře 2 113 000 480 000 455 000 51 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02764/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
133 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Domovinka pro seniory - týdenní stacionář 1024537 týdenní stacionáře 2 583 000 900 000 900 000 99 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
134 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Pečovatelská služba v rodinách 1435872 pečovatelská služba 11 640 000 1 930 000 1 580 000 174 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
135 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Domovinka pro seniory - denní stacionář 3342196 denní stacionáře 2 052 000 800 000 713 000 79 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
136 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi 4549275 azylové domy 2 610 000 1 540 000 1 260 000 139 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
137 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Pečovatelská služba Příbor 9602799 pečovatelská služba 2 973 000 710 000 630 000 70 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
138 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 1465556 osobní asistence 1 376 000 637 000 505 000 56 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
139 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 2660543 pečovatelská služba 6 073 000 1 082 000 787 000 87 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
140 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 4050410 týdenní stacionáře 2 002 000 935 000 911 000 101 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
141 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 4407102 domovy pro seniory 9 798 000 2 245 000 2 055 000 227 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
142 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 5394957 domovy se zvláštním režimem 5 764 000 1 234 000 1 056 000 117 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
143 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 9122767 sociálně terapeutické dílny 5 219 000 2 041 600 890 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku V.  číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
144 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Horizont - středisko sociální aktivizace 2280231 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 812 000 1 965 000 700 000 77 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
145 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Šance domova - sociálně aktivzační služby pro rodiny s dětmi 3760840 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 718 000 1 305 000 916 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
146 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4004387 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 208 000 1 726 000 1 082 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
147 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Sociální poradenství 4479264 odborné sociální poradenství 900 000 731 000 626 000 69 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
148 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6583055 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 865 000 2 511 000 1 609 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
149 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Poradenské a informační centrum - odborné sociální poradenství 8251178 odborné sociální poradenství 1 800 000 1 077 000 955 000 106 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
150 DomA - domácí asistence 27031012 spolek pečovatelská služba 3043370 pečovatelská služba 2 015 000 254 000 242 000 27 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02876/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
151 DomA - domácí asistence 27031012 spolek osobní asistence 8094715 osobní asistence 785 000 125 500 125 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02876/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
152 DOMINO cz, o. p. s. 48472476 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivzační služby pro rodiny s dětmi 7359385 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 106 000 1 099 000 372 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03018/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
153 Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 1149753 domovy se zvláštním režimem 29 344 000 2 900 000 2 230 000 246 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02872/2015/SOC ze dne 2. 11. 2015
154 Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organiazace 9572931 domovy pro seniory 73 836 000 9 900 000 8 200 000 902 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02872/2015/SOC ze dne 2. 11. 2015
155 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace domov se zvláštním režimem Domova Korýtko, příspěvkové organizace 3412464 domovy se zvláštním režimem 15 552 000 3 540 000 2 315 000 255 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03243/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
156 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace domov pro seniory Domova Korýtko, příspěvkové organizace 4859242 domovy pro seniory 76 500 000 12 500 000 10 378 000 1 142 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03243/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
157 Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 70631859 příspěvková organizace Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 2059516 domovy se zvláštním režimem 38 252 000 3 500 000 3 500 000 385 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03180/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
158 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou - DPS 4159818 domovy pro seniory 38 340 000 7 070 000 6 773 000 746 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03004/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
159 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 5811973 odlehčovací služby 430 000 26 000 26 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03004/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
160 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 9063927 domovy se zvláštním režimem 11 178 000 1 300 000 1 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03004/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
161 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 68158025 příspěvková organizace Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o. 2836504 odlehčovací služby 860 000 62 000 52 000 6 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03147/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
162 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 68158025 příspěvková organizace Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o. 9380866 domovy pro seniory 65 960 000 10 332 000 9 256 000 1 019 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03147/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
163 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace 70631824 příspěvková organizace Domov pro seniory Iris, Ostrava Mariánské Hory, příspěvková organizace 8175900 domovy pro seniory 35 360 000 6 022 000 4 955 000 546 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02980/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
164 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 70631816 příspěvková organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 9571983 domovy pro seniory 66 980 000 8 163 750 7 852 000 864 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02825/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
165 Domov pro seniory Klimkovice 70867844 příspěvková organizace Domov pro seniory Klimkovice 6296698 domovy pro seniory 11 076 000 1 400 000 1 145 000 126 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02889/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
166 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 2614647 pečovatelská služba 9 722 000 830 000 545 000 60 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03077/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
167 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 4325007 domovy se zvláštním režimem 17 010 000 3 447 000 2 552 000 281 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03077/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
168 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 7863507 domovy pro seniory 34 340 000 8 720 000 7 111 000 783 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03077/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
169 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 71196978 příspěvková organizace domovy pro seniory 5971576 domovy pro seniory 30 246 000 6 610 000 5 277 000 581 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03281/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015
170 Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace 66933722 příspěvková organizace domov pro seniory 3090945 domovy pro seniory 24 708 000 4 250 000 3 311 000 365 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu"a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku VI. číslo smlouvy 02985/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
171 Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace 45234663 příspěvková organizace Domov pro seniory Osoblaha p. o. 4632045 domovy pro seniory 29 820 000 5 909 000 4 132 000 455 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02791/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
172 Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace 75041324 příspěvková organizace Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov p. o. 7651821 domovy pro seniory 13 632 000 5 537 000 3 095 000 341 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03291/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015
173 Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace 47815868 příspěvková organizace Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace 2651592 domovy pro seniory 19 596 000 4 497 000 4 497 000 495 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu"a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku VI. číslo smlouvy 03093/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
174 Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace 70645710 příspěvková organizace Domov pro seniory Vrbno, p. o. 3654307 domovy pro seniory 30 672 000 4 600 000 4 600 000 506 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03061/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
175 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p.o. - středisko Helios DZR 2621319 domovy se zvláštním režimem 24 300 000 5 550 000 2 065 000 228 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03245/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
176 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p.o. - středisko Helios 4227258 domovy pro seniory 15 336 000 3 000 000 2 400 000 264 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03245/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
177 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p.o. - středisko Luna 9134461 domovy pro seniory 62 560 000 10 700 000 7 146 000 787 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03245/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
178 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 2328852 domovy se zvláštním režimem 43 254 000 2 241 000 1 828 000 202 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02816/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
179 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domovy pro seniory 5350391 domovy pro seniory 104 040 000 5 774 000 4 244 000 467 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02816/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
180 Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 3119505 domovy se zvláštním režimem 31 104 000 4 428 000 3 664 000 404 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02823/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
181 Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 7543337 domovy pro seniory 41 480 000 5 883 000 4 881 000 537 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02823/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
182 Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 1031861 domovy pro seniory 28 968 000 5 876 961 4 083 000 450 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02983/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
183 Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 2575487 domovy se zvláštním režimem 16 768 000 2 631 038 1 844 000 203 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02983/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
184 Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. 29386063 společnost s ručením omezeným Domov sv. Jana Křtitele, s. r .o. 3873395 domovy se zvláštním režimem 13 624 000 776 000 776 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02846/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
185 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Domov Vesna, příspěvková organizace 6273668 domovy pro seniory 62 560 000 9 318 000 6 767 000 745 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03074/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
186 Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 25852051 obecně prospěšná společnost Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 3388167 domovy pro seniory 13 206 000 2 378 000 1 823 000 201 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03144/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
187 Ekipa 22848614 spolek Chráněné bydlení Maják 4416238 chráněné bydlení 9 576 000 1 115 000 1 115 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03585/2015/SOC ze dne 23. 12. 2015
188 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost SAS Elim Opava 1767736 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 278 000 610 120 330 000 37 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03272/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
189 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost NZDM Magnet 4400465 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 219 000 476 756 404 000 45 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03272/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
190 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost Krizové centrum Elim Opava 6849499 krizová pomoc 907 000 575 836 220 000 25 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03272/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
191 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost NZDM Na Hraně 9515650 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 129 000 557 581 139 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03272/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
192 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost SPOLU- Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Opava 1212495 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 092 000 1 299 100 1 281 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
193 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - CARAVAN 1515547 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 127 000 401 500 195 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
194 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Terénní programy EUROTOPIA 1903454 terénní programy 492 000 97 500 97 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
195 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Modrá kočka 2514736 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 570 000 552 800 461 000 51 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
196 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost SPOLU - Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Bruntál 4321462 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 040 000 251 500 251 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
197 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Krnov 6743224 odborné sociální poradenství 865 000 445 500 445 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
198 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA Opava 6898771 odborné sociální poradenství 727 000 315 400 224 000 25 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
199 Fakultní nemocnice Ostrava 00843989 příspěvková organizace Lůžka sociální péče - LDN Klokočov 4831262 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 520 000 1 000 000 480 000 53 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03169/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
200 FOKUS - Opava, z.s. 26990881 spolek Sociální rehabilitace Vítkov 2185596 sociální rehabilitace 1 536 000 969 000 379 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02790/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
201 FOKUS - Opava, z.s. 26990881 spolek Sociální rehabilitace 4007706 sociální rehabilitace 3 712 000 2 444 000 965 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02790/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
202 FOKUS - Opava, z.s. 26990881 spolek podpora samostatného bydlení 6221065 podpora samostatného bydlení 882 000 478 000 230 000 26 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 02790/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
203 FOKUS - Opava, z.s. 26990881 spolek Služby následné péče 9340570 služby následné péče 448 000 314 000 314 000 35 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02790/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
204 Fond ohrožených dětí 00499277 spolek Pobočka FOD a AMT centrum Opava 5554825 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 337 000 667 000 667 000 74 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03613/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
205 Futra z. s. 67339018 spolek NZDM Futra 3838899 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 220 000 665 700 456 000 51 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03309/2015/SOC ze dne 3. 12. 2015
206 GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. 68899327 spolek GALAXIE CENTRUM POMOCI 7322332 denní stacionáře 3 718 000 2 614 660 2 258 000 249 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02770/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
207 Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 01854071 obecně prospěšná společnost Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 4414004 denní stacionáře 3 042 000 1 289 000 1 065 000 118 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02835/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
208 Help - in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Sociální poradna 2018841 odborné sociální poradenství 615 000 230 000 230 000 26 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03181/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
209 Help - in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 7463781 pečovatelská služba 7 462 000 1 000 000 833 000 92 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03181/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
210 Help - in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Rodinná asistence 7588833 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 324 000 1 015 000 891 000 99 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03181/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
211 Hope House, z. s. 02876434 spolek Hope House, z.s. 4975944 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 220 000 335 972 335 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03590/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
212 Hospic Frýdek - Místek, p.o. 72046546 příspěvková organizace Odlehčovací služba 1639265 odlehčovací služby 4 730 000 2 308 261 700 000 77 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03146/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
213 Hospic Frýdek - Místek, p.o. 72046546 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravot. zařízeních ústavní péče 7448443 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 5 624 000 2 642 662 1 600 000 176 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03146/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
214 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 1751857 domovy pro seniory 7 740 000 1 910 000 1 606 000 177 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
215 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 1785782 nízkoprahová denní centra 1 023 000 621 000 214 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
216 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 2127435 odlehčovací služby 860 000 195 000 133 000 15 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
217 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Noclehárna sv. Martina 4767754 noclehárny 2 606 000 1 030 000 927 000 102 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
218 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Občanská poradna v Bohumíně 8857480 odborné sociální poradenství 1 131 000 573 000 501 000 56 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
219 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní středisko Kometa 1304507 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 098 000 876 000 742 000 82 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
220 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1449464 pečovatelská služba 7 861 000 1 025 000 674 000 75 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
221 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní středisko sociální rehabilitace 1848801 sociální rehabilitace 1 136 000 321 000 284 000 32 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
222 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní dům pro seniory v Hnojníku 2315508 domovy pro seniory 21 300 000 2 755 000 2 755 000 304 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu"a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku VI. číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
223 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní centrum pro seniory 3415571 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 691 000 885 000 612 000 68 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
224 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní asistence 3710726 osobní asistence 4 221 000 772 000 442 000 49 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
225 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní dům pokojného stáří 4666129 domovy pro seniory 10 224 000 1 732 000 1 098 000 121 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
226 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní poradna 8418036 odborné sociální poradenství 739 000 242 000 242 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
227 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní dům pro matky v tísni 9413375 azylové domy 4 176 000 1 966 000 845 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
228 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1682441 pečovatelská služba 2 622 000 1 131 000 594 000 66 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03159/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
229 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3675911 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 052 000 1 211 000 237 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03159/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
230 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace Charitní asistenční služba 8210455 osobní asistence 1 455 000 761 000 175 000 20 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 03159/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
231 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké 1668225 domovy pro seniory 36 210 000 10 700 000 6 387 000 703 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
232 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Terenní služba ZOOM 3883231 sociální rehabilitace 1 307 000 548 000 510 000 57 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
233 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 3894727 pečovatelská služba 7 876 000 1 900 000 838 000 93 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
234 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Denní centrum Maják 4481980 centra denních služeb 1 570 000 768 000 585 000 65 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
235 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Terénní služba Rebel 5369461 terénní programy 1 870 000 759 000 535 000 59 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
236 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Centrum Pramínek 5623457 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 420 000 480 000 301 000 34 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
237 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Oáza pokoje pro psychicky nemocné 6230469 domovy se zvláštním režimem 26 200 000 6 440 000 4 292 000 473 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
238 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Týdenní stacionář 6479518 týdenní stacionáře 861 000 350 000 222 000 25 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
239 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Klub Nezbeda 7635104 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 938 000 715 000 561 000 62 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
240 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Odlehčovací služba 8409096 odlehčovací služby 5 160 000 1 078 000 681 000 75 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
241 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Poradenské centrum 9210617 odborné sociální poradenství 1 962 000 825 000 515 000 57 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
242 Charita Hlučín 44941960 církevní organizace Charitní domov sv. Mikuláše - Ludgeřovice 5876950 domovy pro seniory 12 780 000 2 999 000 2 999 000 330 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu"a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku VI. číslo smlouvy 03059/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
243 Charita Hlučín 44941960 církevní organizace Sociálně terapeutická dílna - Ludgeřovice 5958182 sociálně terapeutické dílny 2 040 000 815 000 762 000 84 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03059/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
244 Charita Hlučín 44941960 církevní organizace Charitní pečovatelská služba v rodinách - Hlučín 8997579 pečovatelská služba 6 171 000 1 332 000 1 030 000 114 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03059/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
245 Charita Hlučín 44941960 církevní organizace Charitní asistenční služba v rodinách - Hlučín 9064308 osobní asistence 1 183 000 201 000 201 000 23 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 03059/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
246 Charita Jablunkov 26520923 církevní organizace Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením 4409186 denní stacionáře 2 001 000 1 126 856 836 000 92 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03173/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
247 Charita Kopřivnice 44937342 církevní organizace Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Kopřivnice 2027074 pečovatelská služba 1 283 000 110 000 85 000 10 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02878/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
248 Charita Kopřivnice 44937342 církevní organizace Charitní dům pokojného stáří Mořkov 8262147 pečovatelská služba 1 583 000 175 000 145 000 16 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02878/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
249 Charita Krnov 48806510 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1540602 pečovatelská služba 3 822 000 790 000 440 000 49 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
250 Charita Krnov 48806510 církevní organizace Dům dobré vůle Žáry 6416850 domovy se zvláštním režimem 15 196 000 1 400 000 721 000 80 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
251 Charita Krnov 48806510 církevní organizace Zvídálek-středisko pro mimoškolní činnost dětí a mládeže 7877713 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 403 000 350 000 278 000 31 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
252 Charita Krnov 48806510 církevní organizace Denní stacionář Charity Krnov 8049254 denní stacionáře 1 783 000 685 000 339 000 38 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
253 Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Charitní dům bl. Matky Terezy - azylový dům 2810272 azylové domy 8 436 000 5 403 500 1 616 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02768/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
254 Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Charitní dům bl. Matky Terezy - NDC 3830743 nízkoprahová denní centra 1 034 000 654 000 390 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02768/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
255 Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Charitní dům bl. Matky Terezy - noclehárna 9726424 noclehárny 3 240 000 1 551 000 857 000 95 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02768/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016
256 Charita Odry 62351052 církevní organizace Denní stacionář pro seniory Odry 3688964 denní stacionáře 1 235 000 298 000 298 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02891/2015/SOC ze dne 4 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
257 Charita Odry 62351052 církevní organizace Dluhové poradenství 7855872 odborné sociální poradenství 779 000 209 000 209 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02891/2015/SOC ze dne 4 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
258 Charita Odry 62351052 církevní organizace Pečovatelská služba 9472138 pečovatelská služba 10 279 000 1 075 000 1 075 000 119 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu"a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku VI. číslo smlouvy 02891/2015/SOC ze dne 4 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
259 Charita Odry 62351052 církevní organizace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry 9732434 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 434 000 336 000 336 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02891/2015/SOC ze dne 4 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
260 Charita Opava 43964591 církevní organizace Radost sociálně terapeutická dílna 1478695 sociálně terapeutické dílny 5 767 000 2 209 000 1 947 000 215 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
261 Charita Opava 43964591 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 2646941 pečovatelská služba 9 335 000 2 250 000 2 100 000 231 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
262 Charita Opava 43964591 církevní organizace Občanská poradna - Opava 2959003 odborné sociální poradenství 3 668 000 1 152 000 817 000 90 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
263 Charita Opava 43964591 církevní organizace Mraveneček 5374830 denní stacionáře 4 683 000 1 600 000 1 369 000 151 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
264 Charita Opava 43964591 církevní organizace Naděje - středisko krizové pomoci 5991983 krizová pomoc 1 506 000 778 000 463 000 51 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
265 Charita Opava 43964591 církevní organizace Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné 7235838 chráněné bydlení 3 762 000 1 152 000 1 121 000 124 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. c). číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
266 Charita Opava 43964591 církevní organizace Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8272919 chráněné bydlení 8 208 000 1 810 000 1 810 000 200 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu"a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku VI. číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
267 Charita Opava 43964591 církevní organizace Denní stacionář pro seniory 8521161 denní stacionáře 6 671 000 1 330 000 1 145 000 126 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
268 Charita Opava 43964591 církevní organizace Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné 8549077 služby následné péče 2 493 000 1 040 000 1 040 000 115 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
269 Charita Opava 43964591 církevní organizace Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8724700 sociální rehabilitace 3 221 000 1 280 000 779 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
270 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko sv. Anežky České-osobní asistence 1320893 osobní asistence 990 000 423 500 400 000 44 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
271 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Alžběty-denní centrum 2483900 centra denních služeb 1 399 000 661 000 403 000 45 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu"a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku VI. číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
272 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Václava-domov pokojného stáří 2640976 domovy pro seniory 25 134 000 4 895 000 4 238 000 467 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu"a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku VI. číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
273 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Františka-noclehárna 3646854 noclehárny 4 991 000 2 051 000 1 774 000 196 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
274 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Zdislavy-azylový dům pro matky s dětmi 4252755 azylové domy 4 176 000 1 959 000 1 538 000 170 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
275 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko M. Magone-nizkoprahové zařízení pro děti a mládež 4358824 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 562 000 1 144 000 919 000 102 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
276 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Hrabyně 4788658 pečovatelská služba 1 464 000 537 000 418 000 46 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
277 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Františka-azylový dům 5060106 azylové domy 7 308 000 2 240 000 2 148 000 237 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
278 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko M. Magone-krizová pomoc 5551309 krizová pomoc 2 156 000 850 000 240 000 27 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
279 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby 5951749 odlehčovací služby 15 480 000 3 650 000 3 477 000 383 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
280 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Alžběty-zařízení pro přechodný pobyt seniorů 6349785 domovy pro seniory 19 596 000 2 868 000 2 396 000 264 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
281 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní hospicová poradna 6353463 odborné sociální poradenství 1 474 000 171 000 104 000 12 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
282 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Ostrava 6668963 pečovatelská služba 10 179 000 1 887 000 839 000 93 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
283 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko Gabriel-komunitní centrum pro seniory 6754765 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 665 000 344 000 252 000 28 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
284 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Benedikta Labre-nízkprahové denní centrum 6763192 nízkoprahová denní centra 3 468 000 2 292 000 765 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
285 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Poradna Charity Ostrava 8747321 odborné sociální poradenství 1 208 000 567 000 418 000 46 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
286 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko sv. Lucie-startovací byty 9046599 sociální rehabilitace 1 837 000 1 040 000 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
287 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům Salvator Krnov-domov pro osoby se specifickými potřebami 9564778 domovy se zvláštním režimem 24 104 000 4 475 000 3 420 000 377 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
288 Charita Studénka 44937377 církevní organizace Byt pro matky v tísni 2845276 azylové domy 696 000 200 000 62 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
289 Charita Studénka 44937377 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 6665663 pečovatelská služba 3 549 000 840 000 546 000 61 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
290 Charita Studénka 44937377 církevní organizace dům pokojného stáří - Domov sv. Anny 9054570 domovy pro seniory 8 170 000 2 220 000 1 718 000 189 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
291 Charita sv. Alexandra 26520788 církevní organizace Poradna sv. Alexandra 7726666 odborné sociální poradenství 1 410 000 664 000 644 000 71 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02973/2015/SOC ze dne 11. 11. 2015
292 Charita sv. Alexandra 26520788 církevní organizace Chráněné bydlení Charita sv. Alexandra 8696326 chráněné bydlení 3 078 000 1 324 000 1 324 000 146 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. c). číslo smlouvy 02973/2015/SOC ze dne 11. 11. 2015
293 Charita Třinec 49591215 církevní organizace Charitní asistenční služba 1760507 osobní asistence 9 295 000 1 600 000 1 214 000 134 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 03092/2015/SOC ze dne 18. 11. 2015
294 Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace 00847038 příspěvková organizace Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka 3512416 domovy pro osoby se zdravotním postižením 13 032 000 4 128 000 3 208 000 353 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03150/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
295 JINAK, o.p.s. 01606085 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna JINAK 2025647 sociálně terapeutické dílny 2 408 000 1 426 000 38 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". Pro kapacitu s nezasmluvněnou udržitelností. číslo smlouvy 02859/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
970 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". Pro kapacitu se zasmluvněnou udržitelností.
296 JINAK, o.p.s. 01606085 obecně prospěšná společnost Podpora samostatného bydlení JINAK 7779303 podpora samostatného bydlení 4 093 000 1 854 000 1 736 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 02859/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
297 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Frýdek-Místek-sociální rehabilitace 1440607 sociální rehabilitace 1 794 000 1 068 000 453 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
298 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Nový Jičín-sociální rehabilitace 3406829 sociální rehabilitace 1 776 000 1 093 000 540 000 60 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
299 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Ostrava-sociální rehabilitace 3459300 sociální rehabilitace 3 305 000 1 910 000 757 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
300 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Opava-sociální rehabilitace 4508339 sociální rehabilitace 1 963 000 1 006 000 475 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
301 Konvent sester alžbětinek v Jablunkově 00494330 církevní organizace Domov sv. Alžběty 7148787 domovy pro seniory 29 394 000 10 000 000 6 410 000 706 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu"a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku VI. číslo smlouvy 03015/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
302 Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. 47812052 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum "Pod slunečníkem" 6399348 kontaktní centra 2 773 000 530 000 519 000 58 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03057/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
303 Krizové centrum Ostrava, o.s. 22735283 spolek Krizové centrum Ostrava 9861220 krizová pomoc 6 042 000 4 439 000 3 206 000 353 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03013/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
304 Krystal Help o.s. 26598086 spolek Terénní program Krnovsko 1336555 terénní programy 636 000 340 000 142 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". Pro kapacitu s nezasmluvněnou udržitelností. číslo smlouvy 03306/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
71 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". Pro kapacitu se zasmluvněnou udržitelností.
305 Krystal Help o.s. 26598086 spolek SLUNCE- služby nízkoprahového centra 7816835 kontaktní centra 2 289 000 1 000 000 546 000 61 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03306/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
306 Laskovská Nataša 47831758 fyzická osoba podnikající Domov pro seniory LADA 7184059 domovy pro seniory 13 632 000 1 248 000 1 013 000 112 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03450/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
307 Lexikona 22717005 spolek občanská poradna Lexikona 2434458 odborné sociální poradenství 685 000 360 000 273 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02843/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015
308 LIGA o.p.s. 00202380 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 5362169 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 927 000 1 363 088 655 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02886/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
309 LIGA o.p.s. 00202380 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 7000036 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 434 000 1 169 552 630 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02886/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
310 "Máš čas?", z. s. 26584344 spolek Nízkoprahové denní centrum Racek 7075078 nízkoprahová denní centra 1 085 000 780 000 306 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02881/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
311 MENS SANA, o.p.s. 65469003 obecně prospěšná společnost sociální rehabilitace MENS SANA, o.p.s. 7876721 sociální rehabilitace 6 297 000 4 135 100 1 166 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02968/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
312 MENS SANA, o.p.s. 65469003 obecně prospěšná společnost Podpora samostatného bydlení MENS SANA, o.p.s. 8616711 podpora samostatného bydlení 3 528 000 2 905 800 690 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02968/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
313 Město Bílovec 00297755 obec Sociální zařízení města Bílovce 5841754 domovy pro seniory 12 780 000 1 420 000 1 227 000 135 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03283/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
314 Město Bílovec 00297755 obec Město Bílovec 6659569 osobní asistence 1 670 000 300 000 267 000 30 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03283/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
315 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec NZDM Klub Kryt 3504866 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 196 000 800 000 381 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03481/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
316 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec pečovatelská služba 5813515 pečovatelská služba 2 812 000 900 000 217 000 24 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03481/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
317 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec terénní sociální práce 9588284 terénní programy 913 000 470 000 343 000 38 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03481/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
318 Město Jablunkov 00296759 obec pečovatelská služba 1989302 pečovatelská služba 2 133 000 580 000 111 000 13 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03470/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
319 Město Kopřivnice 00298077 obec Klub Kamarád 3631225 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 726 000 920 000 555 000 62 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03479/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
320 Město Nový Jičín 00298212 obec pečovatelská služba 8570958 pečovatelská služba 6 416 000 1 615 000 728 000 81 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03474/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
321 Město Nový Jičín 00298212 obec Pohoda 9132305 odlehčovací služby 3 440 000 978 000 512 000 57 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03474/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
322 Město Nový Jičín 00298212 obec Domovinka 9167508 denní stacionáře 1 376 000 358 000 178 000 20 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03474/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
323 Město Orlová 00297577 obec Sociální asistence Orlová 2831146 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 891 000 541 000 258 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03602/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
324 Město Orlová 00297577 obec Občanská poradna Orlová 5293943 odborné sociální poradenství 872 000 568 000 348 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03602/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
325 Město Rychvald 00297615 obec pečovatelská služba 9947551 pečovatelská služba 2 048 000 300 000 82 000 10 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03081/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
326 Město Šenov 00297291 obec Město Šenov 9755408 pečovatelská služba 1 092 000 50 000 23 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03079/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
327 Město Vratimov 00297372 obec Pečovatelská služba města Vratimova 6305312 pečovatelská služba 1 529 000 247 000 73 000 9 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03472/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
328 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 00635162 příspěvková organizace Dům sociálních služeb při Městské nemocnici Ostrava 8032588 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 31 416 000 3 594 000 3 430 000 378 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03247/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
329 MIKASA z.s. 22832386 spolek MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením 9063554 denní stacionáře 3 425 000 1 000 000 606 000 67 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02757/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
330 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 26850176 obecně prospěšná společnost Sociální poradna a poradna pro pozůstalé 8949406 odborné sociální poradenství 2 189 000 968 000 200 000 22 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02970/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
331 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Ostrava 2799492 odborné sociální poradenství 1 052 000 670 000 306 000 34 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
332 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Ostrava 3165144 služby následné péče 791 000 654 000 425 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
333 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Karviná 4322409 služby následné péče 825 000 632 000 531 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
334 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Český Těšín 4889012 služby následné péče 793 000 592 000 510 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
335 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Český Těšín 8008136 odborné sociální poradenství 756 000 604 000 236 000 26 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
336 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Frýdek-Místek 9692583 služby následné péče 792 000 660 000 510 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
337 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradny Frýdek-Místek, Karviná 9773154 odborné sociální poradenství 1 927 000 1 114 000 485 000 54 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
338 Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek 22880011 spolek Odborné sociální poradenství pro sluchově postižené 3822643 odborné sociální poradenství 664 000 395 000 334 000 37 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02761/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
339 Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek 22880011 spolek Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené 6403681 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 860 000 670 000 615 000 68 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02761/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
340 Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek 22880011 spolek Tlumočnické služby pro sluchově postižené 8862536 tlumočnické služby 240 000 184 000 176 000 20 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02761/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
341 Na Výminku s.r.o. 28602684 společnost s ručením omezeným Na Výminku s.r.o. 7208410 domovy pro seniory 14 910 000 900 000 858 000 95 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02827/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015
342 Nemocnice Český Těšín a.s. 25897551 akciová společnost Sociální lůžka 2885056 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 2 380 000 699 550 424 000 47 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03008/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
343 Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. 27778584 obecně prospěšná společnost Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. 7787458 centra denních služeb 2 542 000 2 017 600 1 466 000 162 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03475/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
344 Nová šance, z.s. 65497961 spolek Azylový dům Nová šance 6291831 azylové domy 3 480 000 1 426 000 1 332 000 147 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03456/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
345 AVE, z.s. 65468431 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP 2825803 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 034 000 847 560 253 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". Pro kapacitu s nezasmluvněnou udržitelností. číslo smlouvy 02756/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
506 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". Pro kapacitu se zasmluvněnou udržitelností.
346 Občanské sdružení Heřmánek 67339034 spolek Dům na půli cesty Heřmánek 5295050 domy na půl cesty 3 912 000 2 025 000 1 874 000 207 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03312/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015
347 ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 00537675 spolek Poradna pro ženy a dívky Frýdek-Mistek 2522171 odborné sociální poradenství 872 000 441 000 184 000 21 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03473/2015/SOC ze dne 16. 12. 2015
348 Obec Bystřice 00296562 obec pečovatelská služba 1105153 pečovatelská služba 4 436 000 670 000 288 000 32 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03426/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
349 Obec Dětmarovice 00297445 obec Pečovatelská služba 9085116 pečovatelská služba 2 785 000 300 000 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03248/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
350 Obec Dolní Lutyně 00297461 obec Pečovatelská služba a Dům s pečovatelskou službou 5680601 pečovatelská služba 1 693 000 300 000 54 000 6 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03284/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
351 Oblastní spolek ČČK Karviná 00426458 spolek Gerontocentrum ČČK 1384145 odlehčovací služby 430 000 80 000 43 000 5 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03457/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
352 Oblastní spolek ČČK Karviná 00426458 spolek Gerontocentrum ČČK 2598581 domovy pro seniory 13 632 000 3 260 000 2 661 000 293 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu"a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku VI. číslo smlouvy 03457/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
353 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost Služby drogové prevence OPEN HOUSE 5144453 terénní programy 1 589 000 560 250 350 000 39 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03007/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
354 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost OPEN STREET 5923005 terénní programy 1 185 000 398 000 398 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu".  číslo smlouvy 03007/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
355 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost NZDM OPEN HOUSE 8846615 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 775 000 1 088 000 501 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03007/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
356 o.s. Ergon-Chráněná dílna 26640899 spolek Poradna Ergon 2017525 odborné sociální poradenství 741 000 363 500 245 000 27 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03480/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
357 o.s. Filadelfie 26548518 spolek Nízkoprahový klub U-kryt 7453469 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 317 000 685 000 628 000 70 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02887/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
358 Pavučina o.p.s. 02243041 obecně prospěšná společnost Free klub 8902024 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 368 000 536 000 470 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03056/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
359 Pečovatelská služba Hrabyně příspěvková organizace 71190261 příspěvková organizace Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 4126010 pečovatelská služba 6 143 000 2 646 500 2 059 000 227 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03151/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
360 Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o.p.s. 26843986 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba OASA Nový Jičín 7993813 pečovatelská služba 2 228 000 300 000 225 000 25 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03252/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
361 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. 26839857 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba OASA Opava 3941485 pečovatelská služba 10 374 000 1 270 000 720 000 80 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03491/2015/SOC ze dne 15. 12. 2015
362 Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro seniory 7655373 domovy pro seniory 6 020 000 385 000 367 000 41 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03172/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
363 Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro seniory 8349501 pečovatelská služba 6 921 000 1 166 000 1 110 000 123 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03172/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
364 Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro seniory 8414443 odlehčovací služby 2 886 000 280 000 267 000 30 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03172/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
365 Podané ruce - osobní asistence 70632596 spolek Osobní asistence 9781801 osobní asistence 33 691 000 11 035 000 10 714 000 1 179 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 03580/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
366 Podhorská nemocnice a.s. 47668989 akciová společnost sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 6361336 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 5 712 000 903 231 837 000 93 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02879/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
367 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 70100691 spolek Návrat do společnosti 8278408 terénní programy 2 833 000 1 385 772 1 147 000 127 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03451/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
368 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 70100691 spolek Návrat dítěte do rodiny 9826431 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 832 000 514 044 459 000 51 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03451/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
369 PRAPOS 27011283 spolek Podpora samostatného bydlení 6332017 podpora samostatného bydlení 307 000 226 112 226 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02880/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
370 PRAPOS 27011283 spolek KROKY 8014263 sociálně terapeutické dílny 2 432 000 1 456 328 565 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02880/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
371 PRAPOS 27011283 spolek START 8621793 centra denních služeb 2 130 000 516 404 516 000 57 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02880/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
372 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní progrma na Novojičínsku 2150312 terénní programy 1 699 000 470 000 311 000 35 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
373 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Frýdecko-Místecko 3770634 terénní programy 1 487 000 400 000 397 000 44 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a  a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. d). číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
374 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Ostrava 3953424 terénní programy 3 879 000 703 000 468 000 52 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
375 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Drogová poradna 4597810 odborné sociální poradenství 1 495 000 503 000 254 000 28 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
376 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek 5758100 kontaktní centra 2 497 000 546 000 546 000 61 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu"  a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. d). číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
377 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum Ostrava 7590883 kontaktní centra 2 497 000 440 000 318 000 35 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
378 Romodrom o.p.s. 26537036 obecně prospěšná společnost Terénní programy - Moravskoslezský kraj 6059705 terénní programy 3 353 000 2 885 460 979 000 108 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03171/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
379 SALUS o.p.s. 25851403 obecně prospěšná společnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6295220 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 297 000 112 000 112 000 13 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03316/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
380 SALUS o.p.s. 25851403 obecně prospěšná společnost Domov pro matky a děti v nouzi 7352759 azylové domy 3 132 000 1 380 300 991 000 110 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03316/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
381 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Denní stacionář 4039646 denní stacionáře 6 089 000 2 587 000 848 000 94 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03315/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
382 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Stacionář Lipová 5447282 denní stacionáře 3 395 000 1 640 000 910 000 101 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03315/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
383 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Chráněné bydlení 9250237 chráněné bydlení 9 234 000 2 330 000 1 463 000 161 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03315/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
384 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace MIKADO 9876569 denní stacionáře 8 122 000 3 300 000 2 696 000 297 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03315/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
385 Sdružení sociálních asistentů 26642638 spolek Poradenské a mediační centrum 5196788 odborné sociální poradenství 2 543 000 1 359 000 1 356 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03016/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2015
386 Sdružení sociálních asistentů 26642638 spolek Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 5716379 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 030 000 1 814 998 811 000 90 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03016/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2015
387 Seniorcentrum OASA s.r.o. 27857018 společnost s ručením omezeným Domov pro seniory OASA Petřvald 3411698 domovy pro seniory 11 928 000 1 300 000 984 000 109 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03246/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
388 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 71196943 příspěvková organizace Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 2212999 pečovatelská služba 4 368 000 300 000 294 000 33 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03310/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
389 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství 1089020 odborné sociální poradenství 1 423 000 712 000 594 000 66 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
390 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program 1314379 terénní programy 2 930 000 1 745 000 675 000 75 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
391 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EDEN Nový Jičín, denní stacionář 1437997 denní stacionáře 4 681 000 2 364 000 2 152 000 237 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
392 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství 1443002 odborné sociální poradenství 485 000 360 000 234 000 26 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
393 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELIM Stonava, pečovatelská služba 1662001 pečovatelská služba 3 713 000 735 000 366 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
394 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum 1844995 nízkoprahová denní centra 2 418 000 1 483 000 507 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
395 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení 1936933 podpora samostatného bydlení 971 000 421 000 421 000 47 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
396 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum 1937077 nízkoprahová denní centra 1 705 000 876 000 362 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
397 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory 2074423 domovy pro seniory 3 440 000 1 281 000 1 073 000 119 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
398 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DORKAS Ostrava, tísňová péče 2097497 tísňová péče 2 328 000 1 700 000 1 183 000 131 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
399 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace NOE Třinec, podpora samostatného bydlení 2132945 podpora samostatného bydlení 1 670 000 1 001 000 998 000 110 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
400 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE, Frýdek - Místek, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2165295 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 291 000 2 184 000 731 000 81 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
401 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení 2201990 podpora samostatného bydlení 518 000 320 000 320 000 36 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
402 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace HANNAH Orlová, azýlový dům 2217381 azylové domy 6 960 000 2 990 000 2 429 000 268 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
403 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením 2225555 domovy pro osoby se zdravotním postižením 5 430 000 2 466 000 2 215 000 244 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
404 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Třinec, sociální rehabilitace 2248240 sociální rehabilitace 693 000 470 000 413 000 46 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
405 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace CHANA Bruntál, azylový dům 2348043 azylové domy 5 568 000 2 275 000 1 598 000 176 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
406 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EDEN Český Těšín, denní stacionář 2434027 denní stacionáře 5 468 000 3 064 000 2 417 000 266 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
407 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KARMEL Tichá, denní stacionář 2460486 denní stacionáře 1 149 000 658 000 565 000 63 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
408 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením 2604518 domovy pro osoby se zdravotním postižením 14 118 000 3 113 000 2 705 000 298 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
409 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a ženy s dětmi 2617969 azylové domy 8 880 000 4 800 000 3 704 000 408 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
410 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Bruntál, Rýmařov 2793900 azylové domy 7 844 000 3 320 000 2 980 000 328 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
411 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace NOE Krnov, Bruntál; podpora samostatného bydlení 2823001 podpora samostatného bydlení 5 334 000 3 000 000 2 690 000 296 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
412 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství 2897200 odborné sociální poradenství 713 000 350 000 334 000 37 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
413 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISITENCE Karviná, Orlová 2915748 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 305 000 2 090 000 1 716 000 189 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
414 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná, azylový dům 2962056 azylové domy 8 526 000 5 027 000 1 389 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
415 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EUNIKA Karviná, denní stacionář 3017245 denní stacionáře 5 036 000 3 234 000 2 478 000 273 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
416 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory 3056248 domovy pro seniory 35 784 000 8 648 000 5 896 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
417 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Třinec, azylový dům 3091238 azylové domy 3 132 000 2 014 000 1 910 000 211 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
418 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace 3147379 sociální rehabilitace 1 084 000 711 000 680 000 75 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
419 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdrav. postižením 3320783 domovy pro osoby se zdravotním postižením 10 860 000 2 614 000 2 514 000 277 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
420 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Poradna rané péče EUNIKA 3398605 raná péče 929 000 655 000 300 000 33 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
421 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3422333 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 773 000 1 489 000 319 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
422 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny 3475508 sociálně terapeutické dílny 4 300 000 2 987 000 1 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
423 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace OBČANSKÁ PORADNA Karviná 3713576 odborné sociální poradenství 1 511 000 1 250 000 712 000 79 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
424 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Český Těšín, noclehárna 3942701 noclehárny 2 512 000 1 040 000 890 000 98 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
425 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Český Těšín, terénní program 4136224 terénní programy 867 000 555 000 478 000 53 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
426 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro ženy 4153096 azylové domy 1 914 000 1 187 000 391 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
427 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace POHODA Karviná 4203571 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 622 000 1 450 000 1 161 000 128 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
428 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná noclehárna 4224635 noclehárny 2 093 000 1 297 000 1 117 000 123 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
429 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov 4316714 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6 594 000 4 559 000 1 997 935 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". Pro kapacitu se zasmluvněnou udržitelností pro oblast Krnov. číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
570 765 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". Pro kapacitu se zasmluvněnou udržitelností pro oblast Město Albrechtice.
1 685 300 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". Pro kapacitu s nezasmluvněnou udržitelností pro oblast Rýmařov a Osoblaha.
430 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku 4382973 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 281 000 804 000 395 000 44 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
431 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba 4450032 odlehčovací služby 2 580 000 534 115 525 000 58 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
432 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EEFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny 4512437 sociálně terapeutické dílny 3 173 000 1 924 000 1 588 000 175 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
433 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Český Těšín, osobní asistence 4534710 osobní asistence 2 748 000 1 081 000 561 000 62 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
434 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace HOSANA Karviná 4734974 domovy pro osoby se zdravotním postižením 6 516 000 2 724 000 1 676 000 185 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
435 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4836948 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 606 000 408 000 97 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
436 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, terénní program 4959896 terénní programy 1 180 000 521 000 497 000 55 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
437 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SALOME Bohumín, denní stacionář 5024458 denní stacionáře 4 624 000 2 545 000 2 336 000 257 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
438 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum 5278750 nízkoprahová denní centra 1 885 000 1 125 000 1 059 000 117 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
439 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace LYDIE Český Těšín, raná péče 5283141 raná péče 948 000 556 000 391 000 44 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
440 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, terénní program 5326488 terénní programy 775 000 476 000 454 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
441 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Karviná 5406711 sociálně terapeutické dílny 3 544 000 1 630 000 1 309 000 144 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
442 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům 5423787 azylové domy 6 264 000 2 781 000 1 002 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
443 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace 5482313 sociální rehabilitace 928 000 370 000 353 000 39 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
444 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Poradna rané péče SALOME Bohumín 5586776 raná péče 775 000 487 000 487 000 54 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
445 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SILOE Ostrava, odlehčovací služby 5614569 odlehčovací služby 5 160 000 1 000 000 482 000 54 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
446 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace 5724565 sociální rehabilitace 2 017 000 1 174 000 1 046 000 116 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. a). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
447 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELPIS Ostrava, odborné sociální poradenství 5753309 odborné sociální poradenství 495 000 408 000 408 000 45 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
448 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5860050 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 006 000 1 900 000 1 840 000 203 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
449 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELPIS Bruntál, odborné sociální porenství 5875485 odborné sociální poradenství 966 000 536 000 487 000 54 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
450 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace OBČANSKÁ PORADNA Havířov, oborné sociální poradenství 5881200 odborné sociální poradenství 971 000 770 000 619 000 69 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
451 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Bruntál, sociální rehabilitace 6083685 sociální rehabilitace 2 439 000 1 550 000 589 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
452 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6107325 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 338 000 700 000 560 000 62 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
453 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KONTAKT Bohumín, terénní program 6143880 terénní programy 2 137 000 1 180 000 1 156 000 128 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
454 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6151225 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 787 000 1 350 000 1 030 000 114 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
455 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy 6200763 noclehárny 928 000 399 000 383 000 43 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
456 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace LYDIE Český Těšín, denní stacionář 6283797 denní stacionáře 3 974 000 2 402 000 2 075 000 229 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
457 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KONTAKT Karviná 6309790 terénní programy 1 503 000 1 310 000 1 202 000 133 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
458 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELIM Ostrava, pečovatelská služba 6314169 pečovatelská služba 3 019 000 610 000 459 000 51 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
459 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Třinec, odlehčovací služby 6475248 odlehčovací služby 387 000 161 000 150 000 17 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
460 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Ostrava, chráněné bydlení 6498762 chráněné bydlení 3 078 000 785 000 785 000 87 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
461 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, nízkoprahové denní centrum 6590754 nízkoprahová denní centra 2 071 000 1 215 000 434 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
462 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Krnov, sociálně terapeutická dílna 6624329 sociálně terapeutické dílny 2 995 000 2 102 000 1 857 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
463 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Jablunkov, osobní asistence 6694270 osobní asistence 1 077 000 386 000 328 000 37 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
464 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení 6790253 chráněné bydlení 4 788 000 1 525 000 1 339 000 148 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
465 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace 7109698 sociální rehabilitace 1 942 000 1 011 000 485 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a  dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. a). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
466 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení 7185364 chráněné bydlení 6 840 000 1 631 000 1 370 000 151 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
467 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, intervenční centra 7219229 intervenční centra 1 708 000 1 345 000 1 333 000 147 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
468 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Třinec, chráněné bydlení 7535215 chráněné bydlení 2 736 000 710 000 707 000 78 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. c). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
469 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SILOE Ostrava, centrum denních služeb 7672565 centra denních služeb 2 871 000 1 240 000 1 240 000 137 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
470 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi 8078894 azylové domy 4 524 000 1 406 000 538 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
471 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením 8137644 domovy pro osoby se zdravotním postižením 9 774 000 5 185 458 4 514 000 497 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
472 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna 8323743 noclehárny 2 570 000 1 105 000 831 000 92 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
473 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty 8324876 domy na půl cesty 2 602 000 1 675 000 1 470 000 162 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
474 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná, sociální rehabilitace 8420462 sociální rehabilitace 4 309 000 1 758 000 1 691 000 187 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
475 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Krnov, sociální rehabilitace 8467500 sociální rehabilitace 3 041 000 1 920 000 275 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. a). Pro kapacitu s nezasmluvněnou udržitelností. číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
1 457 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". Pro kapacitu se zasmluvněnou udržitelností.
476 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně terapeutické dílny 8571791 sociálně terapeutické dílny 2 135 000 1 359 000 1 232 000 136 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
477 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Jablunkov, odlehčovací služby 8581693 odlehčovací služby 329 000 186 000 149 000 17 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
478 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Třinec, osobní asistence 8729330 osobní asistence 1 300 000 431 000 357 000 40 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
479 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Poradna rané péče MATANA 8788535 raná péče 1 509 000 1 190 000 929 000 103 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
480 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 8809867 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 902 000 1 570 000 1 217 000 134 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
481 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, azylový dům 8994387 azylové domy 8 700 000 4 934 000 3 222 000 355 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu"a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku VI. číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
482 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny 9115110 sociálně terapeutické dílny 1 246 000 707 130 521 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
483 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BENJAMÍN Krnov, denní stacionář 9243486 denní stacionáře 4 686 000 2 570 000 2 182 000 241 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
484 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná terénní program 9470693 terénní programy 925 000 672 000 640 000 71 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
485 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, sociální rehabilitace 9515602 sociální rehabilitace 829 000 554 000 540 000 60 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
486 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení 9674774 chráněné bydlení 4 104 000 980 000 675 000 75 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. a). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
487 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Český Těšín, odlehčovací služby 9697726 odlehčovací služby 521 000 131 000 122 000 14 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
488 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, noclehárna pro muže 9698536 noclehárny 1 791 000 919 000 876 000 97 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
489 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář 9997343 denní stacionáře 7 771 000 4 203 297 4 020 000 443 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
490 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Horní Suchá 1023545 domovy pro seniory 12 780 000 3 377 100 2 157 000 238 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
491 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Karviná 2723929 domovy pro seniory 17 040 000 3 290 000 2 658 000 293 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
492 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Český Těšín 3690914 domovy pro seniory 12 780 000 3 210 000 3 210 000 354 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu"a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku VI. číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
493 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová 9616345 domovy pro seniory 23 430 000 4 110 000 3 842 000 423 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
494 Slunce v dlani, o.p.s. 26877295 obecně prospěšná společnost osobní asistence 3512159 osobní asistence 12 447 000 2 000 000 2 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03578/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
495 Služby Dobrého Pastýře 66739373 církevní organizace azylový dům 3073645 azylové domy 4 524 000 930 000 930 000 103 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03156/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
496 Služby Dobrého Pastýře 66739373 církevní organizace sociální rehabilitace 4525093 sociální rehabilitace 908 000 150 000 150 000 17 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03156/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
497 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Azylový dům pro rodiny s dětmi 4625034 azylové domy 8 140 000 2 399 000 1 345 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2015
498 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství 5270713 odborné sociální poradenství 233 000 109 000 80 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2015
499 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Denní stacionář "Dům V Aleji" 5502147 denní stacionáře 6 536 000 2 829 000 1 361 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2015
500 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6774354 pečovatelská služba 10 110 000 3 986 000 727 000 80 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2015
501 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Chráněné bydlení 7497274 chráněné bydlení 684 000 393 000 165 000 19 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2015
502 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Terénní programy 8205960 terénní programy 1 954 000 699 000 455 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2015
503 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Odlehčovací služba 8746674 odlehčovací služby 1 720 000 1 095 000 180 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2015
504 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Centrum denních služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením 8997193 centra denních služeb 960 000 535 000 198 000 22 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2015
505 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Asistenční služba 9628599 osobní asistence 3 439 000 1 718 000 304 000 34 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. b). číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2015
506 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Denní a pobytové služby pro seniory - Denní stacionář 1180280 denní stacionáře 3 903 000 850 000 850 000 94 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
507 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 1406016 odborné sociální poradenství 1 193 000 380 000 380 000 42 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
508 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 1676477 raná péče 358 000 108 000 105 000 12 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
509 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství pro seniory 3585560 odborné sociální poradenství 713 000 130 000 130 000 15 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
510 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Terénní programy 3645646 terénní programy 619 000 100 000 65 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
511 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 3721364 odborné sociální poradenství 1 585 000 480 000 454 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
512 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Denní a pobytové služby pro - Respitní péče 3982387 odlehčovací služby 9 460 000 1 450 000 1 436 000 158 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
513 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5218079 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 248 000 100 000 39 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
514 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Služby pro rodiny 5509869 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 319 000 230 000 211 000 24 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
515 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 6422385 nízkoprahová denní centra 2 034 000 710 000 697 000 77 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
516 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Centrum drogové pomoci 8008943 kontaktní centra 3 359 000 388 000 373 000 42 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
517 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Linka důvěry 8089658 telefonická krizová pomoc 555 000 250 000 250 000 28 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
518 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství 8199869 odborné sociální poradenství 332 000 70 000 52 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
519 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 9419566 odlehčovací služby 2 046 000 90 000 88 000 10 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
520 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Pečovatelská služba 9753468 pečovatelská služba 18 455 000 1 600 000 1 515 000 167 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
521 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace K-centrum 1898130 kontaktní centra 2 586 000 153 000 153 000 17 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
522 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Odlehčovací služba 2531906 odlehčovací služby 860 000 20 000 0 0 Návrh výše dotace stanovený na základě posouzení dle článku II odst. 3   "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
523 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Pečovatelská služba 3138317 pečovatelská služba 4 093 000 750 000 750 000 83 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
524 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Chráněné bydlení 7316487 chráněné bydlení 5 472 000 233 000 233 000 26 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
525 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Domovinka 7943636 denní stacionáře 1 881 000 13 000 13 000 2 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
526 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro seniory 1127458 domovy pro seniory 25 560 000 3 130 000 2 608 000 287 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
527 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro seniory 1839021 domovy pro seniory 22 152 000 3 150 000 2 310 000 255 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
528 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy se zvláštním režimem 5263370 domovy se zvláštním režimem 58 688 000 4 600 000 4 116 000 453 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
529 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace odlehčovací služby 7211474 odlehčovací služby 1 720 000 210 000 92 000 11 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
530 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace pečovatelská služba 7511732 pečovatelská služba 16 503 000 800 000 745 000 82 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
531 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Jantar 9012556 denní stacionáře 2 111 000 642 000 484 000 54 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
532 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro osoby se zdravotním postižením 9797734 domovy pro osoby se zdravotním postižením 5 430 000 400 000 267 000 30 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
533 Spirála o.p.s. 29451736 obecně prospěšná společnost Kafárna a Klub Kafe Ostrava 4298794 sociální rehabilitace 2 651 000 2 407 000 818 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03170/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
534 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost KLUB-KO 2355270 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 031 000 953 387 589 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
535 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE 3256866 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 147 000 1 602 268 1 600 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
536 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 5344963 odborné sociální poradenství 2 128 000 1 175 000 718 000 79 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
537 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE 9760673 terénní programy 2 668 000 1 129 216 1 074 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
538 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. 02474964 spolek Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava z.s. 2406866 centra denních služeb 1 884 000 893 120 287 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02831/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015
539 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. 02474964 spolek Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava 2661096 odlehčovací služby 0 120 000 0 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020. číslo smlouvy 02831/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015
540 Spolek Tulipán 70623589 spolek Poradna Spolku Tulipán 8057815 odborné sociální poradenství 416 000 108 000 85 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02967/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
541 Spolkový dům Mariany Berlové 26594731 spolek Dětské denní centrum Beruška 7454815 centra denních služeb 1 135 000 1 046 900 876 000 97 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02773/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
542 Statutární město Frýdek-Místek 00296643 obec nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kosťa 7676437 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 220 000 611 000 404 000 45 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03250/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
543 Statutární město Frýdek-Místek 00296643 obec nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Prostor 7694967 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 830 000 700 000 424 000 47 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03250/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
544 Statutární město Ostrava 00845451 obec Odlehčovací služba 2398015 odlehčovací služby 4 300 000 1 000 000 63 000 7 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
545 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 2703738 pečovatelská služba 16 107 000 3 500 000 1 199 000 132 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
546 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba Slezská Ostrava 3297508 pečovatelská služba 6 416 000 671 000 208 000 23 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
547 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 4203117 pečovatelská služba 5 471 000 1 000 000 414 000 46 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
548 Statutární město Ostrava 00845451 obec Odborné sociální poradenství - Vstupní byty, Bohumínská 25, Ostrava-Muglinov 4818456 odborné sociální poradenství 623 000 205 000 199 000 22 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
549 Statutární město Ostrava 00845451 obec Zařízení denního pobytu s nepřetržitým provozem 4861140 odlehčovací služby 6 020 000 750 000 214 000 24 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu"a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku VI. číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
550 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 6146782 pečovatelská služba 2 184 000 600 000 116 000 13 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
551 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 7462625 pečovatelská služba 10 211 000 2 500 000 272 000 30 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
552 Statutární město Ostrava 00845451 obec Azylový dům pro rodiny s dětmi, Na Liščině 2, Ostrava-Hrušov 7813933 azylové domy 7 696 000 521 000 521 000 58 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
553 Statutární město Ostrava 00845451 obec Nízkoprahové a poradenské centrum Ostrava - Kunčičky, Holvekova 204/44 8349954 odborné sociální poradenství 640 000 353 000 255 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
554 Statutární město Ostrava 00845451 obec odlehčovací pobytová služba 9985153 odlehčovací služby 6 020 000 894 000 499 000 55 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
555 Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s. 01816675 obecně prospěšná společnost Středisko pracovní rehabilitace-denní stacionář, o.p.s. 4369453 denní stacionáře 4 540 000 1 600 000 1 550 000 171 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02829/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015
556 Středisko rané péče SPRP Ostrava 75095017 spolek Středisko rané péče SPRP Ostrava 4287928 raná péče 3 812 000 2 573 000 2 411 000 266 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03313/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
557 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 6969901 domovy se zvláštním režimem 15 720 000 2 800 000 2 453 000 270 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03254/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
558 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov pro seniory 7110344 domovy pro seniory 29 394 000 6 850 000 6 436 000 708 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu"a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku VI. číslo smlouvy 03254/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
559 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Pečovatelská služba 7380363 pečovatelská služba 3 364 000 400 000 349 000 39 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03254/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
560 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Odlehčovací služby 9826791 odlehčovací služby 860 000 100 000 46 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03254/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
561 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Noclehárna 1614994 noclehárny 1 296 000 318 327 189 000 21 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
562 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Azylový dům 1671610 azylové domy 4 350 000 865 017 709 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
563 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Odlehčovací služba 2012478 odlehčovací služby 6 020 000 1 738 063 417 000 46 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
564 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Denní stacionář 3502677 denní stacionáře 3 354 000 1 398 351 1 136 000 125 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
565 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Pečovatelská služba 8930336 pečovatelská služba 6 653 000 926 590 267 000 30 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
566 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace SAS Tunnel 2231574 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 594 000 210 000 172 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03183/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
567 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace NZDM Tunnel 6434177 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 109 000 375 000 192 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03183/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
568 Škola života o.p.s. 01791664 obecně prospěšná společnost Denní stacionář Škola života 2383738 denní stacionáře 2 028 000 800 000 700 000 77 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03014/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
569 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 5635236 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 872 000 740 000 484 000 54 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03471/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
570 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Odborné sociální poradenství 5919338 odborné sociální poradenství 564 000 257 000 163 000 18 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03471/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
571 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Průvodcovské a předčitatelské služby 9114537 průvodcovské a předčitatelské služby 300 000 193 000 172 000 19 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03471/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
572 UnikaCentrum, z.ú. 25902148 ústav sociální rehabilitace 5721362 sociální rehabilitace 3 263 000 1 674 000 1 526 000 168 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03579/2015/SOC ze dne 23. 12. 2015
573 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Vila Vančurova o.p.s. 3834335 domovy pro seniory 14 910 000 1 980 000 1 897 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02774/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
574 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Odlehčovací služba 5569421 odlehčovací služby 969 000 325 000 104 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02774/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
575 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba Vila Vančurova 6525949 pečovatelská služba 0 160 000 0 0 Nesplněna podmínka dle SPRSS MSK na léta 2015-2020 pro vstup do krajské sítě stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.  číslo smlouvy 02774/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
576 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Komunitní centrum Hrušov 1827220 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 392 000 1 777 000 1 735 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
577 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Terénní programy organizační jednotky Helpale 3687518 terénní programy 3 763 000 1 696 000 1 696 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
578 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Sociálně právní poradna 4221164 odborné sociální poradenství 1 967 000 1 299 000 1 293 000 143 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
579 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Pomocná ruka 4358396 terénní programy 3 423 000 1 100 000 1 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
580 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Komunitní centrum Zárubek 6857051 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 684 000 1 345 000 1 335 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
581 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Komunitní centrum Liščina 8803706 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 410 000 1 676 000 1 666 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
582 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Hnízdo-Čiriklano Kher 9029716 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6 363 000 2 062 000 2 002 000 221 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
583 Židovská obec v Ostravě 00562602 církevní organizace ADP Tikvah při ŽO Ostrava 3267857 pečovatelská služba 3 357 000 273 000 180 000 20 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02845/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015
584 ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6064624 odlehčovací služby 1 812 000 175 000 160 000 18 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03060/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
585 ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6626068 denní stacionáře 10 836 000 2 133 000 1 983 000 219 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03060/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
586 ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 9121957 chráněné bydlení 2 736 000 384 000 349 000 39 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03060/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
Celkem 3 738 022 000 955 797 146 699 259 000 64 758 000
frame-scrollup