Zpráva

Poskytnutí úvěrů v rámci finančního nástroje JESSICA II. - 1. skupina

Pořadové č. Žadatel Název projektu Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu Požadovaná výše úvěru 130% prostředků držených žadateli Požadovaná doba splácení úvěru v letech Doba počátku realizace projektu Doba ukončení realizace projektu Splnění formálních požadavků stanovených poskytovatelem Veřejná podpora Splnění ekonomického zdraví - bonita obcí Popis projektu
1 Obec Hostašovice 600725 Přístavba tělocvičny se zázemím Hostašovice p.č. st. 67, 32/3 a 642/1 15 342 795,90 Kč 8 000 000,00 Kč 10 400 000,00 Kč 10 duben 2019 2019 prosinec ANO není veřejnou podporou dle čl. 107 SFEU, lokální účinek podpory ANO Vybudování tělocvičny se zázemím. Výstavba školní tělocvičny, kterou obec bude využívat také ke spolkovým aktivitám na obecní úrovni.
2 Město Český Těšín 297437 Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny 25 844 565,00 Kč 25 844 565,00 Kč 33 597 934,50 Kč 15 duben 2020 květen 2021 ANO čl. 56 Investiční podpora na místní infrastrukturu dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ANO Rozšíření stávající průmyslové zóny, toto rozšíření vyžaduje vybudovat páteřní komunikaci, která zajistí plnulý průjezd zónou.
3 Obec Řepiště 577031 Komunitní dům Řepiště 45 783 591,00 Kč 33 975 393,00 Kč 44 168 010,90 Kč 25 říjen 2019 červen 2021 ANO čl. 56 Investiční podpora na místní infrastrukturu dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ANO Realizací projektu vznikne bytový dům s 19 nájemnými malometrážními byty dále komunitní společenská místnost pro obyvatele domu a pro seniory, 2 komunitní dílny (keramika a výtvarná výchova), 2 místnosti pečovatelské služby, 14 parkovacích míst.
Celkový stav k 7.5.2019 (žádost o úvěr) 86 970 951,90 Kč 67 819 958,00 Kč 88 165 945,40 Kč
frame-scrollup