Zpráva

Poskytnutí územního plánu obce Petrovice u Karviné a stavebních povolení v katastrálním území Prstná v obci Petrovice u Karviné

Informace poskytla: 17. 12. 2018, JUDr. Romana Ferešová, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 28. 12. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí:

  1. textové i grafické části územního plánu obce Petrovice u Karviné (ve znění poslední změny, ideálně v konsolidovaném znění), který předcházel aktuálnímu územnímu plánu vydanému dne 4. 4. 2016,
  2. stavebních povolení a dodatečných stavebních povolení vydaných pro stavby postavené na pozemcích parcelní číslo 456/5, 456/6, 455/4, 450/4, 448/2, 448/3, 449/6, 448/1, 443, 442, 439, 460, 466, 467/2, 468/10, 468/11, 468/12, 468/13, 395, v katastrálním území Prstná v obci Petrovice u Karviné.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace zčásti poskytnuty přípisem č. j. MSK 169703/2018 ze dne 17. 12. 2018, který je uložen níže. Vzhledem k rozsahu příloh, které byly žadateli poskytnuty na CD, jsou tyto pouze k nahlédnutí na odboru územního plánování a stavebního řádu. Zároveň bylo k žádosti vydáno rozhodnutí, kterým se odmítá část žádosti v rozsahu částí poskytovaných informací, které obsahují osobní údaje fyzických osob a v části žádosti

  • o poskytnutí stavebních povolení a dodatečných stavebních povolení vydaných pro stavby postavené na pozemcích parcelní číslo 456/5, 456/6, 455/4, 450/4, 448/2, 448/3, 449/6, 448/1, 443, 442, 439, 460, 466, 467/2, 468/10, 468/11, 468/12, 468/13 a 395, v katastrálním území Prstná v obci Petrovice u Karviné, a
  • o poskytnutí konsolidovaného znění textové a grafické části územního plánu obce Petrovice u Karviné, který předcházel aktuálnímu územnímu plánu vydanému dne 4. 4. 2016.
frame-scrollup