Zpráva

Přehled o finančních prostředcích poskytnutých městu Frýdlant nad Ostravicí (či Svazku obcí Čistá Odra) v roce 2010

Informace poskytla: 3. 7. 2019, Ing. Pavla Klučková; odbor financí
Zveřejněno dne: 4. 7. 2019

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací dle níže uvedených požadavků:

  1. "V letech 2007-2013 existovaly regionální operační programy či Integrované operační programy. Uveďte, zda město Frýdlant nad Ostravicí (či Svazek obcí Čistá Odra) obdrželo od KÚ MSK finanční prostředky pro jejich využití v roce 2010 a zda je čerpalo, jaké byly podmínky pro jejich využití.
  2. Zda město Frýdlant nad Ostravicí (či Svazek obcí Čistá Odra) v roce 2010 obdrželo jinou pomoc – programy EU financované ze zdrojů EU, jiné programové podpory financované z národních zdrojů – podpůrné programy a dotace v rámci regionální politiky regionů, programy pro rozvoj venkova, podpora středně velkých obcí apod.
  3. Pokud město Frýdlant nad Ostravicí mělo k dispozici v roce 2010 jakékoliv prostředky od KÚ MSK či MMR (máte-li v evidenci), pak jaké a jaké byly podmínky pro jejich užití a zda je čerpalo.
  4. Existoval v roce 2010 nějaký podpůrný program či dotace na rozvoj infrastruktury, rekonstrukce či stavby místních komunikací a čerpalo město Frýdlant nad Ostravicí (nebo Svazek obcí Čistá Odra) na tyto činnosti v roce 2010 prostředky?".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 99746/2019 ze dne 3. 7. 2019, který je vč. příloh uložen níže.

frame-scrollup