Zpráva

Příloha k výpisu usnesení

Tiskové úpravy usnesení č. 8/812 a č. 7/673

Konkrétně se jedná o změnu čísla přílohy v bodu 3. písm. a) usnesení a tedy přílohu číslo 3 je změněna na přílohu číslo 4.

Číslo usnesení: 8/812

Materiál č. 4/9

Název: Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje
č. 39/3388 ze dne 29. 5. 2018

1. bere na vědomí

a) žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) žádost obce Kobeřice o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c) žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2. rozhodlo

poskytnout účelové investiční dotace:

a) v celkové výši 2.025 tis. Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje s termínem použití od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b) obci Kobeřice, IČO 00300241, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019

c) městu Jablunkov, IČO 00296759, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

d) městu Rýmařov, IČO 00296317, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

e) obci Ludgeřovice, IČO 00300390, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

f) městu Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, v maximální výši 500 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

g) městu Odry, IČO 00298221, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

h) statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice v městském obvodě Puskovec pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů s termínem použití od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019

i) statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava, IČO 00845451, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice v městském obvodě Slezská Ostrava pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s:

a) obcemi uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b) obci Kobeřice, IČO 00300241, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c) městem Jablunkov, IČO 00296759, městem Rýmařov, IČO 00296317, obcí Ludgeřovice, IČO 00300390, městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, městem Odry, IČO 00298221, statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava IČO 00845451, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  • Příloha č. 1 - Žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů
  • Příloha č. 2 - Žádost obce Kobeřice o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů
  • Příloha č. 3 - Žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů
  • Příloha č. 4 - Seznam obcí, kterým se navrhuje poskytnout investiční účelové dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů

Konkrétně se jedná o změnu v příloze č. 1 (konkrétně chyba u dotace na předposledním řádku tabulky)

Číslo usnesení: 7/673

Materiál č. 5/4

Název: Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje
č. 32/2797 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje
č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

1. rozhodlo

a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018" žadatelům uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018" náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018" žadatelům uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

Správně má být řádek přílohy takto:

24/18 NM 2/18 Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Bystřici z.s. 48772283 spolek Bystrzycki / Bystřický ZLOT 2018 - 1 015 000 7,88 80 000 neinvestiční 16
frame-scrollup