Zpráva

Program Drobné vodohospodářské akce

Rada kraje na své schůzi dne 24. 11. 2015 usnesením č. 84/6674 schválila následující podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Lhůta pro podávání žádostí je od 28. 12. 2015 do 13. 1. 2016 včetně.

Kontakt:

Ing. Jakub Hradil
tel. 595 622 695
e-mail: jakub.hradil@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce

Přílohy

frame-scrollup