Zpráva

Program Finanční nástroj JESSICA II

Rada kraje svým usnesením č. 59/5303 ze dne 26. 3. 2019 schválila vyhlášení finančního nástroje "JESSICA II".

Dnem 24. 9. 2019 usnesením č. 70/6410 došlo ke změně podmínek tohoto finančního nástroje. Žádosti podané ode dne 24. 9. 2019 podléhají novému znění podmínek.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem úvěru je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu a elektronický systém na webovém rozhraní.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu na webovém rozhraní je od 29. 4. 2019 od 9:00. Lhůta pro následné zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě - týká se pouze žadatelů, kteří nemají ze zákona zřízenu datovou schránku je od 29. 4. 2019.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Zásady

Podmínky programu Finanční nástroj JESSICA II

Přílohy

frame-scrollup