Zpráva

Program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Rada kraje na své schůzi dne 17. 12. 2015 usnesením č. 86/6932 schválila následující podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Žádosti o dotaci je možné zaslat také poštou. Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 2. 2016 do 29. 4. 2016.

Podmínky

Podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Kontakt:

Mgr. Jan Smiga
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 319
e-mail: jan.smiga@msk.cz

Přílohy

frame-scrollup