Zpráva

Program na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

Rada kraje na své schůzi dne 24. 11. 2015 usnesením č. 84/6676 schválila následující podmínky dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2016 (ŽPZ/03/2016).

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Termín předkládání žádostí:

Žádost je nutno podat před zahájením prací.

O poskytnutí dotace je možno žádat ode dne 1. 1. 2016 do dne 30. 6. 2016 na práce prováděné v roce 2016.

Předmět dotace umělá obnova sadbou - druhá může být proveden také ve druhém pololetí roku 2015.

Kontakt:

Ing. Kristýna Slovíková, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 566
e-mail: kristyna.slovikova@msk.cz

Mgr. Jana Bezděková, Ph.D., odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 530
e-mail: jana.bezdekova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

Přílohy

frame-scrollup