Zpráva

Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018

Rada kraje na své schůzi dne 27. 3. 2018 usnesením č. 35/3046 schválila podmínky dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018 (KH/01/2018)“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kancelář hejtmana a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je:

  • od 29. 4. 2018 do 10. 5. 2018 pro 1. kolo hodnocení
  • od 1. 7. 2018 do 27. 7. 201 pro 2. kolo hodnocení

Kontakt

Ing. Tomáš Zuber
odbor kancelář hejtmana kraje
tel.: 595 622 367
e-mail: tomas.zuber@msk.cz

Podmínky

Podmínky programu na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018

Seznam příloh

frame-scrollup