Zpráva

Program na podporu financování akcí s podporou EU - vysledky

Poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu financování akcí s podporou EU - 2. skupina
Pořadové č. Žadatel Název projektu Skupina Operační program Specifický cíl Celkové uznatelné investiční náklady projektu Podíl žadatele na spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu dle podmínek operačního programu Výše spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem dle podmínek operačního programu Maximální výše dotace z rozpočtu kraje Podíl dotace z rozpočtu kraje na spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem Výše spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem po odečtení dotace z rozpočtu kraje Časová použitelnost dotace Veřejná podpora v rámci smlouvy s OP Zůstatek alokace programu Popis projektu
27 Obec Razová 00296287 Obecní úřad Razová, č. p. 351, obec Razová - stavební úpravy objektu 2. skupina OPŽP 5.1. 2 175 565,00 Kč 60,00 % 1 305 339,00 Kč 999 000,00 Kč 76,53 % 306 339,00 Kč 1. 1. 2017 - 30. 6. 2023 ne 12 014 000 Kč Stavební úpravy obecního úřadu (dispoziční změny v 2. NP), změny systému vytápění (z kotle na uhlí na poloautomatický kotel na peletky) a celkové zateplení objektu s cílem zlepšení energetických vlastností objektu, čehož bude dosaženo realizací těchto opatření: zateplení obvodového pláště, výměna otvorových prvků, zateplení stropů a střechy budovy a výměna zdroje tepla. Objekt je lokalizován na parcelním čísle 434, katastrální území Razová.
28 Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 00297232 Protipovodňová opatření v obci Stará Ves nad Ondřejnicí 2. skupina OPŽP 1.4. 4 020 133,00 Kč 27,00 % 1 085 436,00 Kč 482 000,00 Kč 44,41 % 603 436,00 Kč 1. 1. 2017 - 30. 6. 2023 ne 11 532 000 Kč Realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a montáže lokálního výstražného systému pro obec Stará Ves nad Ondřejnicí
29 Obec Bukovec 00535940 Bukovec - sesuv 2. skupina OPŽP 1.3 1 987 450,00 Kč 14,98 % 297 624,00 Kč 238 000,00 Kč 79,97 % 59 624,00 Kč 1. 1. 2017 - 30. 6. 2023 ne 11 294 000 Kč Technické zajištění sesuvu pod místní komunikací v obci Bukovec na parcelách č. 265/1, 274/1, 275/1, 332, 333 a 3923/1, všechny v k. ú. Bukovec u Jablunkova
30 Obec Střítež 00576913 Stavební úpravy ZŠ Střítež 2. skupina IROP 2.4 4 821 062,00 Kč 10,00 % 481 422,00 Kč 385 000,00 Kč 79,97 % 96 422,00 Kč 1. 1. 2017 - 30. 6. 2023 ne 10 909 000 Kč Vybudování nové bezbarierové infrastruktury (Učebny počítačů a cizích jazyků, kmenové třídy a školního poradenského centra)
31 Obec Rohov 00635499 Dům služeb 2. skupina OPŽP 5.1. 4 508 970,00 Kč 65,00 % 2 930 831,00 Kč 1 000 000,00 Kč 34,12 % 1 930 831,00 Kč 1. 1. 2017 - 30. 6. 2023 ne 9 909 000 Kč Snížení nákladů objektu služeb v obci 'Rohov. V 1. NP se nachází lékařská ordinace, poštovní úřad, prodejna smíšeného zboží. Ve 2. NP předmětného objektu se nachází mateřská škola, kadeřnictví a víceúčelová místnost. Suterén objektu je tvořen sklepními prostory, které nejsou využity
Celkový stav k 10. 8. 2018 (žádost o dotaci) Celkem 38 091 000 Kč  
frame-scrollup