Zpráva

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016

Rada kraje na své schůzi dne 22. 3. 2016 usnesením č. 94/7362 chválila následující podmínky dotačního programu Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Termín

Termín podání žádosti o dotaci je od 25. 4. 2016 do 30. 4. 2016 včetně.

Kontakt

Ing. Irena Muczková, tel. 595 622 982,
e-mail: irena.muczkova@msk.cz

Mgr. Karin Běhálková, tel. 595 622 741,
e-mail: karin.behalkova@msk.cz

Zásady

Podmínky dotačního programu Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016.

Přílohy

frame-scrollup