Zpráva

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017

Rada kraje na své schůzi dne 24. 4. 2017 usnesením č. 12/942 schválila podmínky dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Termín

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 29. 5. 2017 do 5. 6. 2017 včetně.

Kontakt

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
e-mail: irena.muczkova@msk.cz

Mgr. Karin Běhálková
tel.: 595 622 741
e-mail: karin.behalkova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017

Seznam příloh

frame-scrollup