Zpráva

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017

Rada kraje na své schůzi dne 10. 1. 2017 usnesením 5/328 schválila podmínky dotačního Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Termín

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017.

Kontakt

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
e-mail: irena.muczkova@msk.cz

Ing. Daniela Hlubková
tel.: 595 622 456
e-mail: daniela.hlubkova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu "Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017"

Seznam příloh

frame-scrollup