Zpráva

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Rada kraje na své schůzi dne 6. 9. 2016 usnesením č. 108/8395 schválila dotační "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017" financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Žádosti o dotaci musí být podány prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - poskytovatel ve lhůtě od 11. 10. 2016 do 31. 10. 2016.

Kontakt:

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017" financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Podmínky dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Přílohy

frame-scrollup