Zpráva

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Rada kraje na své schůzi dne 12. 9. 2017 usnesením č. 20/1861 schválila dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Žádosti o dotaci musí být podány prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel ve lhůtě od 16. 10. 2017 do 6. 11. 2017.

Rada kraje na své schůzi dne 27. 2. 2018 usnesením č. 32/2926 schválila aktualizaci Přílohy č. 6 a Přílohy č. 10 u vyhlášeného dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Kontakt

Mgr. Karin Běhálková
odbor sociálních věcí
tel.: 595 622 741
e-mail: karin.behalkova@msk.cz

Ing. Zuzana Kociánová
odbor sociálních věcí
tel.: 595 622 349
e-mail: zuzana.kocianova@msk.cz

Podmínky

Seznam příloh

frame-scrollup