Zpráva

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

Rada kraje na své schůzi dne 8. 12. 2015 usnesením č. 85/6820 schválila následující podmínky dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Lhůta pro podávání žádostí je od 14. 1. 2016 do 31. 3. 2016.

Kontakt:

Bc. Pavla Tichá
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 734
e-mail: pavla.ticha@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

Přílohy:

frame-scrollup