Zpráva

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

Rada kraje na své schůzi dne 22. 12. 2016 usnesením č. 4/257 schválila následující podmínky dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Žádost lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Lhůta pro podávání žádostí je od 24. 1. 2017 do 3. 2. 2017.

Kontakt

Bc. Pavla Tichá, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 734,
e-mail: pavla.ticha@msk.cz

Podmínky

Přílohy

frame-scrollup