Zpráva

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

Rada kraje svým usnesením č. 55/4923 ze dne 29. 1. 2019 schválila vyhlášení dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu a elektronický systém na webovém rozhraní .

Termín

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu na webovém rozhraní je od 4. 3. 2019 do 8. 3. 2019 do 23:59:59 hodin. Lhůta pro následné zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě - týká se pouze žadatelů, kteří nemají ze zákona zřízenu datovou schránku je od 4. 3. 2019 do 15. 3. 2019.

Kontakt

Bc. Pavla Tichá
tel.: 595 622 734
e-mail: pavla.ticha@msk.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

Seznam příloh

frame-scrollup