Zpráva

Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva

Rada kraje na své schůzi dne 25. 2. 2016 usnesením č. 92/7254 schválila následující podmínky dotačního programu Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Žádosti o dotaci je také možno zaslat poštou. Lhůta pro podávání žádostí je od 31. 3. 2016 do 6. 5. 2016.

Kontakt

Ing. Veronika Mazurová
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 523
e-mail: veronika.mazurova@msk.cz

Zásady

Podmínky dotačního programu Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva

Přílohy

frame-scrollup