Zpráva

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016

Rada kraje na své schůzi dne 17. 12. 2015 usnesením č. 86/6902 schválila podmínky Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví. Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 20. 1. 2016 do 30. 1. 2016.

Kontakt: Ing. Šárka Buchvaldková, odbor zdravotnictví, tel.: 595 622 476, e-mail: sarka.buchvaldkova@msk.cz

Zásady

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016

Přílohy

frame-scrollup