Zpráva

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017

Rada kraje na své schůzi dne 22. 12. 2016 usnesením č. 4/246 schválila podmínky Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví. Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017.

Kontakt: Ing. Šárka Buchvaldková, odbor zdravotnictví, tel.: 595 622 476, e-mail: sarka.buchvaldkova@msk.cz

Podmínky

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017

Přílohy

frame-scrollup