Zpráva

Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů

Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016

Rada kraje na své schůzi dne 25. 02. 2016 usnesením č. 92/7235 schválila podmínky Programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé
a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví. Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 1. 4. 2016 do 20. 7. 2016.

Kontakt: Mgr. MUDr. Eva Misiačková, odbor zdravotnictví, tel.: 595 622 916, e-mail: eva.misiackova@msk.cz

Zásady

Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016.

Přílohy

frame-scrollup